Menu

Video reference od klientů POTIFOB

 

VIDEO REFERENCE POTIFOB

 

Přinášíme vám video referenci od pana Rostislava Záruby, projektového manažera, který úspěšně absolvoval naše školení PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, ITIL4 Fondation a mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a ITIL4 Foundation od AXELOSu.

 

Přinášíme Vám video referenci pani Renaty Dekanové, Delivery Managerky, FNZ - absolventky našeho školení PRINCE2 Agile® Foundation.

 

Přinášíme vám video referenci od pana Jiřího Vyroubala, Senior Technical Experta a konzultanta, který úspěšně absolvoval naše školení PRINCE2 Foundation a mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Přinášíme vám video referenci od pana Petra Boráka, partnera Ernst & Young, s.r.o., který úspěšně absolvoval naše školení PRINCE2 Foundation a Practitioner a mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation a Practitioner od AXELOSu.

 

Přinášíme vám videoreferenci od našeho studenta online kurzu PRINCE2 Foundation a úspěšného absolventa zkoušky PRINCE2 Foundation od AXELOSu, pana Jozefa Urigy, Key Account Managera ze společnosti Metrostav Slovakia a.s..

 

A je tu další vieoreference, tentokrát od našeho studenta, pana Pavla Garbeľa, projektového manažera z Národního centra zdravotnických informácí, který úspešně absolvoval školení a mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Přinášíme vám videoreferenci od pana Tibora Pánisa, který má na starosti realizaci projektů a technickou podporu prodaje ve společnosti SKF Slovensko. Pan Pánis je úspěšným absolventem našeho školení PRINCE2 Foundation jako i stejnojmenné mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Přinášame vám další z našich videoreferencí. Tentokrát od Zdenky Hluštíkové, která je projektovou manažerkou a scrum mastrem v UNION Zdravotní poisťovně a.s. a úspěšnou absolventkou našeho kurzu a mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

Přinášíme vám video referenci od pani Jany Orlické, projektové manažerky, která úspěšně absolvovala naše expresní školení PRINCE2 Foundation a mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Přinášíme vám video referenci od pana Martina Marťáka, Continuous Improvement Leadera, který absolvoval naše kurzy Agile Foundation (Základy agile) a Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP.

 

Přinášíme Vám video referenci pana Filipeho Barbada, e-Commerce Platform Delivery Managera z Dixons Carphone - absolventa našeho školení PRINCE2 Agile® Foundation.

 

Přinášíme Vám video referenci od Vereny, která úspěšně absolvovala naše školení PRINCE2 Foundation.

 

Přinášíme Vám video referenci od Dietera, který úspěšně absolvoval naše školení PRINCE2 Practitioner a mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner od AXELOSu.

 

Přinášíme vám video referenci od pana Adriána Petrika, Sales Managera společnosti STAPRO Slovensko s.r.o., který úspěšně absolvoval naše školení PRINCE2 Foundation a Practitioner a mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation a Practitioner od AXELOSu.

 

Přinášíme vám video referenci od Mateje Opeta, Senior Business analytika ze společnosti Gratex International, a.s., který úspěšně absolvoval naše školení PRINCE2 Practitioner a mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner od AXELOSu.

 

Přinášíme vám video referenci od Zuzany, absolventky našeho školení Základy agile - Agile Foundation.

 

Přinášíme vám video referenci od Simony Sadloňové, softwarové analytičky, která absolvovala naše školení Základy agile - Agile Foundation.

 

Přinášíme vám video referenci od pana Juraja Richtera, manažera z Ernst & Young, s.r.o., který úspěšně absolvoval naše školení PRINCE2 Foundation a mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Přinášíme vám video referenci od Karola Jedlovského alias "Kaidžasa", hudebníka a producenta, který úspěšně absolvoval naše školení PRINCE2 Foundation a mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Přinášíme Vám video referenci od paní Moniky Pifflové, Senior Advisorky z Dell s.r.o. - absolventky našeho školení Základy agile - Agile Foundation.

 

Přinášíme Vám video referenci paní Marcely Dudášové z PMP, a.s. - absolventky našeho školení ITIL® Foundation.

 

Přinášíme Vám video referenci pana Martina Hrma, projektového manažera na volné noze - absolventa našeho školení PRINCE2® Foundation a Pratitioner a absolventa mezinárodních certifikačních zkoušek PRINCE2 Foundation a Practitioner AXELOS®.

 

Přinášíme Vám video referenci paní Miroslavy Hudec, projektové manažerky ALCASYS Slovakia, a.s. - absolventky našeho školení PRINCE2 Foundation a mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation AXELOS.

 

Přinášíme Vám video referenci pana Roberta Kobelu, Master Data Managera ve VUB, a.s. - absolventa našeho školení PRINCE2 Foundation a Agile Scrum Foundation a úspěšného absolventa mezinárodních certifikačních zkoušek PRINCE2 Foundation AXELOS® a EXIN® Agile Scrum Foundation.

 

Přinášíme Vám video referenci pana Ing. Miloša Bartolena, majitele TRUST CONSULTING s.r.o. - absloventa našeho školení Agile Scrum Foundation a úspěšného absolventa medzinárodní certifikační zkoušky EXIN Agile Scrum Foundation.

 

Dalším účastníkem našich školení, který nám poskytl video referenci, je pan Dušan Kelle, IT/ CIO/ Risk Manager, OSRAM, a.s. abslovent kurzů PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a Agile Scrum Foundation a úspěšný absolvent medzinárodních certifikačních zkoušek PRINCE2 Foundation AXELOS, PRINCE2 Practitioner AXELOS a EXIN Agile Scrum Foundation.