Menu

Naši trenéři a konzultanti

Ing. Štefan Ondek, PMP, PRINCE2, MSP a P3O Approved Trainer, MSP Registered Advanced Practitioner, PRINCE2 a P3O Registered Practitioner, MoV Foundation, Managing Benefits Foundation, IPMA B, TOCICO CoA

Ing. Štefan Ondek, PMP, vedoucí trenér. Má víc než 20-leté praktické zkušenosti s řízením projektů, budováním projektového řízení v organizacích a vedením školení projektového i agilního řízení.

Již vyškolil a připravil na certifikace PRINCE2, PMI, Agile, Scrum a další víc než 3000 posluchačů z Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Velké Británie a mnoha dalších zemí.

Kvalifikace a expertní role:

  • certifikovaný senior projektový a programový manažer (Agile Scrum Master a Product Owner, Professional Scrum Master (PSM I), AgileSHIFT, PMI PMP, MSP Advanced Practitioner, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MoP a P3O Practitioner, MoV, Managing Benefits a VeriSM Foundation, TOCICO Certificate of Achievement)
  • PRINCE2 Approved Trainer - akreditovaný trenér PRINCE2 již od 1.5.2009
  • jeden z autorů otázek certifikačních zkoušek PRINCE2 2017 Foundation AXELOS
  • první akreditovaný trenér AgileSHIFT, PRINCE2 Agile VeriSM Foundation, Essentials a Plus v ČR
  • akreditovaný trenér Základů Agile, Scrum Master a Product Owner
  • odborný korektor standardů PRINCE2 2017, PMI PMBOK Guide 6th Edition, The Standard for Program Management 4th Edition a The Standard for Portfolio Management 4th Edition
  • subject matter expert AXELOS pro standardy PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP i P3O
  • člen EXIN Professionals Group, týmu externích odborníků dohlížejícího na kvalitu certifikací EXIN
  • autorizovaný zástupce autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro výkon kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.

Vede naše kurzy:

aj. v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Poskytuje poradenství při nasazování i používání těchto standardů a rámců.

Bližší informace o Štefanovi najdete na stránce O nás.

Krátké představení metodiky PRINCE2 v jeho podání naleznete ve videu.


PhDr. Hana Božková, CSM, diplomovaný ekonomPhDr. Hana Božková, CSM, diplomovaný ekonom. Má víc než 15-leté praktické zkušenosti s řízením projektů v oblasti IT s využitím agilních i vodopádových metod vývoje. Zkušený Agile Scrum Master, Certified ScrumMaster, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner se specializací na agilní vývoj v oblasti business intelligence v bankovnictví. Akreditovaná trenérka EXIN Agile Scrum Foundation i Master + Product Owner. Členka profesních organizací Project Management Institute (PMI) a Scrum Alliance®. Disponuje rozsáhlými znalostmi IT, např. IT standardů (COBIT, ITIL), databázových aplikací, dotazovacích jazyků, DWH, relačních databázových systémů, ETL, OLAP aj.

Vede naše vybrané pražské kurzy:

v češtině i angličtině.


Jan Brada, PMPIng. Jan Brada, PMP je zkušený certifikovaný senior projektový manažer, IT manažer a ITIL expert (IPMA B, PMI PMP, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner, ITIL Foundation, Practitioner, CSI, OSA, SO, SS a MALC, COBIT 5 Foundation, Agile Scrum Foundation i Master) s více než 18-letou praxí s řízením IT projektů i služeb a více než 12-letými zkušenostmi s vedením školení. Akreditovaný trenér ITIL, PRINCE2 a Agile Scrum. Absolvoval krátkodobé vzdělávací pobyty mimo jiné v Německu, Japonsku, Dánsku. Vedl školení v Maďarsku, Vietnamu, Mongolsku a dalších zemích.

Vede naše kurzy:

v češtině i angličtině. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro výkon kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.


Ing. Monika Ondeková - PRINCE2, MSP, P3O, MoV Foundation, business & life coach

Ing. Monika Ondeková, senior konzultant, mentor a coach.

Disponuje mnohaletými zkušenostmi s vedením organizací v komerčním i neziskovém sektoru.

Držitelka certifikátů PRINCE2, MSP, MoP, P3O, MoV, MoP a Agile Scrum Foundation. Autorizovaný dohled nad certifikačními zkouškami EXIN, ITIL, PRINCE2. Certifikovaný business a life coach. Domluví se anglicky, česky, francouzsky a slovensky.