Menu

ITIL 4 Foundation

ITIL Foundation poskytuje ucelený úvod do problematiky procesního řízení IT služeb. Pro ověření základní úrovně znalostí ITIL slouží certifikační zkouška ITIL Foundation AXELOS® , kterou můžete absolvovat přímo u nás.

Kurz vás naučí orientovat se v problematice poskytování IT služeb, porozumět všem složkám jeho procesního řízení, používat jednotnou terminologii v rámci IT procesů, koncepci ITIL, rozumět životnímu cyklu IT služeb, poznat základní procesy fází životního cyklu (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation and Continual Service Improvement), jejich aktivity, vstupy, výstupy, vazby na další procesy, přínosy a potenciální problémy.

Na našich přípravných kurzech používáme kombinaci výkladu lektora, diskusí a skupinových cvičení. V průběhu kurzu si účastníci ověří své znalosti pomocí oficiálních zkušebních otázek podobných otázkám z reálné certifikační zkoušky. Veřejné přípravné kurzy ITIL Foundation, které nabízíme jako akreditovaná tréninková organizace - ATO ITIL, trvají 2 dny. Certifikační zkouška se píše na 3. den nebo po dohodě v pozdějším termínu.

Tento kurz je veden podle nové verze ITIL - 4.

Pro více informací klikněte na: ITIL Foundation.

Jazyk kurzu: 
Angličtina
Čeština
Datum konání: 
06.03.2019 - 09:00 - 08.03.2019 - 10:30
Místo: 
Praha
Cena: 
11 900 Kč + 5 200 Kč zkouška AXELOS
Včetně zkoušky: 
ano
Objednat