Menu

PRINCE2® Practitioner

Kurz pokročilé úrovně PRINCE2 Practitioner:

 • procvičuje řízení projektů podle PRINCE2
 • pomáhá nabýt jistotu ve vedení projektů dle této celosvětově nejpopulárnější metodiky projektového managementu
 • připravuje na absolvování prestižní mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Practitioner AXELOS®, kterou je možné složit na závěr kurzu.
Před absolvováním kurzu PRINCE2 Practitioner je potřebné ovládat metodiku PRINCE2 na úrovni odpovídající PRINCE2 Foundation. Podmínkou pro připustění k certifikaci PRINCE2 Practitioner je buďto předešlé složení zkoušky PRINCE2 Foundation (absolvované po 1.1.2009) nebo prokázaní se platným certifikátem PMI PMP či CAPM resp. IPMA kterékoliv úrovně.
 
Jako první v ČR vedeme všechny naše veřejné kurzy PRINCE2 již od 10.7.2017 podle nejnovější verze - PRINCE2 2017. Jejich součástí je i shrnutí rozdílů mezi verzemi metodik i zkoušek PRINCE2 2017 a 2009 tak, aby byli absolventi schopni složit zkoušku podle nové i staré verze PRINCE2.
U vnitrofiremních kurzů je možné vybrat si mezi novou (2017) a starou (2009) verzí PRINCE2.
 
Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2, jediný český strategický partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 i dalších global best practice standardů a PEOPLECERT - od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu PRINCE2.
 
 

V Česku a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci PRINCE2 víc než 3.000 osob. Čo říkají na naše kurzy PRINCE2 Practitioner?

Ďalší video- a textové referencie nájdete na podstránce Reference.

 

Pro koho je kurz a co přinese absolventům?

Certifikační kurz PRINCE2 Practitioner je vhodný pro projektové manažery a koordinátory, členy projektových výborů, uvedoucí týmů, analytiky, pracovníky projektového dohledu, zabezpečování kvality a všechny, kteří:

 • se chtějí zdokonalit v aplikování metodiky PRINCE2 na řízení svých projektů
 • chtějí získat prestižní, celosvětově uznávaný certifikát projektového manažera PRINCE2 Practitioner potvrzující jejich schopnost řídit projekty podle PRINCE2.

Absolventi a trenér školení PRINCE2.

Popis kurzu

PRINCE2 Practitioner je dvoudenní kurz projektového řízení pokročilé úrovně. Nabízíme ho i v prodloužené 3-denní variantě, která dává ještě větší prostor pro nácvik praktické aplikace PRINCE2 na reálné projekty účastníků, které si můžou přinést na školení.

Přímo na kurzu mohou účastníci absolvovat oficiální mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner a po jejím zvládnutí obdržet stejnojmenný prestižní certifikát projektového manažera.

Každý účastník našeho veřejného certifikačního kurzu PRINCE2 Practitioner obdrží:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • 2 plné oficiální cvičné certifikační testy PRINCE2 Practitioner včetně hodnotících klíčů a podrobného zdůvodnění správných i nesprávných odpovědí, včetně sylabu a dizajnu skúšky.
 • plnobarevný, dobře čitelný a podrobný účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) včetně podrobné i přehledové procesní mapy PRINCE2 formátu A3
 • přístup do našeho e-learningového prostředí PRINCE2 Practitioner v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru)
 • oficiální publikaci AXELOS "Managing Successful Projects with PRINCE2" (manuál PRINCE2)
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravených na použití pro řízení Vašich projektů v angličtině nebo češtině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu objednání
 • u kurzů vedených podle verze PRINCE2 2017 také balíček pro zpětnou kompatibilitu s verzí 2009 - soubor slidů verze 2009, které jsou ve verzi 2017 jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • přístup na oficiální portál zkušebního institutu pro kandidáty certifikace
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během kurzu
 • odznak PRINCE2.

Od účastníků certifikačního kurzu PRINCE2 Practitioner se kvůli kvalitní přípravě na certifikačí zkoušku očekává, že kromě samotného školení věnují ještě před ním 10-20 hodin přípravě dle našich instrukcí (dodatečně k přípravě na kurz PRINCE2 Foundation).

Tuto přípravu je třeba rozložit minimálně na 1 týden před kurzem.

Důsledná příprava před kurzem:

 • výrazně ulehčuje pochopení učiva na samotném školení
 • odbourává značnou část případní nervozity z certifikační zkoušky
 • zkracuje čas potřebný na samotné prezenční školení PRINCE2 Practitioner, díky čemu budete v práci "chybět" kratší dobu
 • zásadním způsobem zvyšuje pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • Vám umožní s jistotou absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner přímo na školení bez nutnosti dodatečné přípravy po něm a opětovné nepřítotomnosti v práci, čím šetří Váš čas i peníze (tuto možnost nenabízejí všichni poskytovatelé). Samozřejmě, v případě, že byste po absolvování kurzu necítili potřebou jistotu, umožníme Vám bezplatně si certifikační zkoušku odložit (ani tuto možnost nenabízejí všichni poskytovatelé).
 • umožňuje Vám využít naši záruku kvality.

Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu PRINCE2 Practitioner a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Certifikační zkouška PRINCE2 Practitioner

Certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner je možné absolvovat v češtině, angličtině nebo v jiném světovém jazyce.

Základní literatura pro zkoušku - PRINCE2 manuál je dostupná v angličtině a dalších rozšířených jazycích (s překladem PRINCE2 manuálu do češtiny se zatím nepočítá). Pro přípravu na zkoušku v češtině je možné částečně využít knihu "PRINCE2 pro řízení malých projektů", kterou na požádání pro naše studenty PRINCE2 Practitioner zabezpečíme.

Poplatky za certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner (1 pokus) a vystavení stejnojmenného prestižního elektronického mezinárodního certifikátu zkušebním institutem - examination institute oprávněným AXELOS Limited, vlastníkem PRINCE2 (při úspěšném zložení zkoušky) jsou zahrnuté v ceně kurzu. V případě zájmu o papírový certifikát ho je možné vystavit za doplatek.

Certifikační test má formu výběru z více možností, tzv. objective testing format. U veřejných kurzů realizujeme zkoušky v papírové verzi, jelikož je pro kandidáty pohodlnější než alternativní on-line forma. U vnitrofiremních kurzů si můžete vybrat papírovou nebo on-line verzi zkoušky.

Výsledek certifikační zkoušky Vám sdělíme hned po jejím uskutečnění a odeslání skenů odpovědných archů zkušebnímu institutu. Oficiální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé témata a procesy PRINCE2 ("Coaching report") Vám zašle zkušební institut do 2 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný oprávněným zkušebním institutem PRINCE2 (v případě kladného výsledku).

Anglická mutace zkoušky se skládá dle nové verze PRINCE2 2017. Česká jazyková mutace zkoušky je i nadále k dispozici ve verzi PRINCE2: 2009. Zkoušky verze 2017 mají oproti verzi 2009 výrazně jednodušší formát a menší počet otázek při stejné délce zkoušky. U certifikátů PRINCE2 2017 je číslo verze PRINCE2 (2017) uvedeno na certifikátu.

Platnost certifikátů PRINCE2 2017 Practitioner je  3 roky, u verze 2009 5 let. Pro recertifikaci je nutné buď složit znovu plnou zkoušku Practitioner nebo si koupit od AXELOS "členství PRINCE2" (PRINCE2 membership) a v něm nasbírat dostatečný bodů neustálého odborného rozvoje (CPD points).

 

Co se zkouší?

Certifikace PRINCE2 Practitioner hodnotí, zda je kandidát schopen aplikovat metodiku PRINCE2 na řízení jednoduchého projektu v prostředí podporujícím PRINCE2.

Kandidát musí prokázat schopnost aplikovat i přizpůsobovat metodiku PRINCE2 tak, aby s její pomocí vyřešil zadání z oblasti řízení projektu stanovené v případové studii a také odhalil a napravil případné chyby pri její aplikaci.

Úspěšní absolventi zkoušky získavají právo užívat prestižní titul projektového manažera PRINCE2 Practitioner.

Pro účastníky kurzu PRINCE2, kteří mají zdravotní postižení, platí při certifikaci určité úlevy. Jestli si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání kurzu PRINCE2 a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací nás kontaktujte.

 

Místo konání kurzů a zkoušek PRINCE2 Practitioner

Veřejné kurzy PRINCE2 Practitioner pořádáme v kvalitních moderních prostorách v Praze, Bratislavě a příležitostně také v dalších městech. Jejich termíny najdete v kalendáři kurzů.

Bližší informace o místě konání našich veřejných kurzů i certifikačních zkoušek najdete na podstránce Školící prostory

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PRINCE2, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich veřejných certifikačních kurzů projektového řízení PRINCE2 Practitioner je 13.400 Kč na osobu (kurzy realizované na Slovensku 10.250 Kč/ os.). V ní jsou všechny potřebné školící materiály, občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení po dobu kurzu.

Certifikační zkouška AXELOS® PRINCE2 Practitioner stojí dalších 6.300 Kč na osobu a pokus včetně certifikátu AXELOS®.

Všechny ceny jsou uvedeny na osobu, bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice a na Slovensku. Platí naše obchodní podmínky.

 

Speciální nabídka:

Pokud si u nás současně objednáte kurzy PRINCE2 Foundation a Practitioner, celková cena za oba tyto kurzy projektového řízení je zvýhodněna na 23.490 Kč (kurzy na Slovensku 19.550 Kč) + 10.995 Kč certifikační zkoušky i certifikáty PRINCE2 Foundation a Practitioner AXELOS.

Termíny našich veřejných kurzů PRINCE2 Foundation + Practitioner najdete zde.

Pro vnitrofiremní školení PRINCE2 Foundation + Practitioner je možné využít financování z programu POVEZ II.

 

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce, držitele platných certifikátů PMI PMP/ CAPM či IPMA atd. nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

 

Školení na splátky

Chcete u nás absolvovat kurz a neplatit ho celý najednou? Připravili jsme pro Vás školení na splátky!

 

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 ani ostatních metodik projektového řízení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je požadujete), obědy a občerstvení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation 98%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 3000 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Practitioner závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice akreditovaného oprávněným mezinárodním akreditačním orgánem (tj. PEOPLECERT) a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu i zkoušky PRINCE2.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Jak objednat?

 

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.