Menu

PRINCE2® Train The Trainer program

PRINCE2 ATO PEOPLECERT Jsme první český strategický partner AXELOS Limited, vlastníka standardu PRINCE2. AXELOS Certified Partner Akreditace ASPECT - Association for the Promotion of Excellence in Consultancy and Training

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2 v ČR a SR. Certifikační kurzy PRINCE2 pořádáme již od července 2009 a absolvovalo je přes 3000 osob.

Na základě poptávky našich zákazníků jsme do naší nabídky zařadili i přípravný program na získání akreditace trenéra PRINCE2, vědomostí i schopností potřebných pro vedení školení PRINCE2 včetně certifikačních - PRINCE2 Train The Trainer program.

 

Tato nabídka je určena zejména pro:

  • organizace, které mají zájem dlouhodoběji školit v PRINCE2 větší počty svých zaměstnanců
  • trenéry projektového řízení se zavedenou praxí, kteří chtějí rozšířit nabídku svých služeb o akreditované kurzy této celosvětově nejpopulárnější metody projektového řízení
  • vysoké školy a univerzity, které mají zájem nabídnout svým studentům v rámci výuky možnost ovládnout metodiku PRINCE2 a získat mezinárodně platný certifikát, jenž je dnes již nutnou vstupenkou pro mnohé pozice v projektovém řízení.
Vstupní podmínkou do programu je platný certifikát PRINCE2 Practitioner, 3 roky praxe v projektovém řízení (minimální vstupná kriteria daná vlastníkem PRINCE2) a dobrá znalost angličtiny (veškerá oficiální literatura i dokumenty jsou v anglickém jazyce).
 

Co zahrnuje přípravný program?

  • řízené samostudium dle pokynů trenéra, který kandidáta na trenéra připravuje, s cílem prohloubit své znalosti PRINCE2, schopnost aplikovat je a předat je dál na úroveň potřebnou pro trenéry PRINCE2
  • nácvík vedení školení
  • konzultace s vedoucím trenérem a zpětnou vazbu od něj
  • pomoc při vyřízení administrativních záležitostí spojených se získáním akreditace.
 

Jak dlouho program trvá a co následuje po jeho skončení?

Délka programu je dle vstupní úrovně znalostí a schopností kandidáta na nového trenéra i intenzity jeho přípravy 3-6 měsíců.

Po jeho úspěšném absolvování společně s novým trenérem podáme žádost o jeho akreditaci jednomu z oprávněných zkušebních institutů (Examination institutes - EI), s kterými spolupracujeme. Když žádost schválí, což se zatím stalo u 100% kandidátů, které jsme připravovali na akreditaci my, daný trenér získává oprávnění vést certifikační kurzy PRINCE2. Každý trenér PRINCE2 musí mít mateřskou akreditovanou tréninkovou organizaci. V tomto případě jí bude POTIFOB, s.r.o. Školicí materiály, certifikační zkoušky a licence na použití práv duševního vlastnictví potřebné pro vedení kurzů PRINCE2 daným trenérem bude tedy dodávat naše společnost (za úhradu).

Trenér je povinen po celou dobu akreditace trenéra udržovat v platnosti svůj certifikát PRINCE2 Practitioner, tj. každých 5 let absolvovat recertifikaci. Dále za něj musí být každý rok uhrazen udržovací poplatek.

 

Cena

Cena našeho PRINCE2 Train the Trainer programu je 150.000 Kč na osobu. Pro informace o výši poplatků spojených se získáním a udržením akreditace trenéra PRINCE2 nás prosím kontaktujte na .
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Platí naše obchodní podmínky.

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Pokud kandidát na trenéra dodrží všechny naše pokyny, úspěšně absolvuje celý přípravný program, splní všechny kvalifikační požadavky formálně stanovené zkušebním institutem a navzdory tomu akreditaci trenéra PRINCE2 nezíská, bezplatně Vám pomůžeme vykonat všechny dodatečné úkoly určené zkušebním institutem, nebo pro Vás bezplatně podáme žádost o akreditaci kandidáta jiným zkušebním institutem.

Pokud kandidát i pak akreditaci nezíská, vrátime Vám celý náš honorář za PRINCE2 Train The Trainer program.

 

Záruka termínu:

Vážíme si čas i peníze našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že domluvené termíny platí a nebudeme je posouvat ze subjektivních příčin na naší straně.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou přípravného programu na získání akreditaci trenéra PRINCE2 realizovaného v České republice vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval přípravný program na získání akreditaci trenéra PRINCE2, dá do 1 roku od jeho zahájení výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat tento program zdarma. Uhradíte pouze externí poplatky.

 

Máte zájem o bližší informace?

Pak nás prosím kontaktujte:

Štefan Ondek, managing partner a hlavní trenér,

Pro doložení serioznosti Vašeho zájmu prosím přiložte do zprávy:

  • potvrzení Vašeho kandidáta na trenéra PRINCE2 o jeho zájmu stát se akreditovaným trenérem PRINCE2 a následně vést školení PRINCE2
  • sken jeho certifikátu PRINCE2 Practitioner nebo link na záznam v online registru úspěšných kandidátů zkušebního institutu
  • autorizovaný životopis kandidáta v angličtině, z kterého je zjevná alespoň tříletá praxe s vedením projektů.

Vyhrazujeme si právo odpovědět pouze na zprávy obsahující všechny výše uvedené náležitosti.