Menu

PRINCE2® Foundation Expres

 • Chcete se co nejrychleji připravit na certifikaci PRINCE2 Foundation AXELOS®?
 • Upřednostňujete individuální termín, ale jste sám resp. Vás je příliš málo na to, aby se Vám finančně vyplatil vnitropodnikový kurz?
 • Troufáte si zvládnout celý kurz i zkoušku PRINCE2 Foundation za jediný den prezenčního studia?

Pokud je odpověď na všechny 3 otázky "ano", pak je právě pro Vás náš kurz PRINCE2 Foundation Expres.

Kurz je nejrychlejší cestou k pochopení populární metodiky projektového řízení PRINCE2 a absolvování certifikační zkoušky. Přitom samozřejmě obsahuje vše, co stanoví oficiální sylabus PRINCE2 Foundation AXELOS - vlastníka PRINCE2.
Certifikační zkoušku lze absolvovat přímo na závěr školení a získat tak doživotně platný mezinárodní certifikát potvrzující Vaši znalost PRINCE2.

Toto školení poskytuje také teoretický základ pro vyšší úroveň kurzu i certifikace projektového řízení - PRINCE2 Practitioner. Ten můžete následně absolvovat také formou expresního kurzu nebo jako klasický dvoudenní kurz.

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2 a jediný český strategický partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a dalších global best practice standardů.

Naše kurzy PRINCE2 Foundation jsou akreditovány PEOPLECERT a Ministerstvem vnitra České republiky. Touto vícenásobnou akreditací disponujeme jako jediný poskytovatel.

Školení PRINCE2 Foundation Expres vedou naši zkušení česky mluvící akreditovaní trenéři PRINCE2.

V Česku a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci PRINCE2 víc než 3000 osob.

 

Pro koho je kurz PRINCE2 Foundation Expres a co přinese absolventům?

Tento kurz projektového řízení je vhodný pro všechny, kteří chtějí v nejkratší možné době pod vedením zkušeného akreditovaného trenéra pochopit základy metodiky PRINCE2 a získat mezinárodní certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS potvrzující jejich znalosti PRINCE2.

 

Pro koho je kurz PRINCE2 Foundation Expres a co přinese absolventům?

Tento kurz projektového řízení je vhodný pro všechny, kteří chtějí v nejkratší možné době pod vedením zkušeného akreditovaného trenéra pochopit základy metodiky PRINCE2 a získat mezinárodní certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS potvrzující jejich znalosti PRINCE2.

 

Kurz PRINCE2 Foundation Expres Vám dá odpověď na následující otázky:

 • Jak efektivně řídit projekt?
 • Jak vybudovat a udržovat jeho organizaci tak, aby byli jasně rozděleny a efektivně vyváženy role a odpovědnosti?
 • Jak vytvořit zdůvodnění projektu (business case)?
 • Jak přizpůsobit metodiku PRINCE2 Vašemu projektu?
 • A mnoho dalších.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Foundation Expres je velmi intenzivní certifikační kurz projektového řízení. Realizuje se formou řízené předkurzové přípravy a následného jednodenního soustředění ve skupince max. 3 účastníků, zpravidla od 9:00 do 17:00. Výuka je vysoce interaktivní, aby účastníci v rychlém tempu vstřebali dostatek informací na pochopení PRINCE2 a zvládnutí zkoušky PRINCE2 Foundation.

Klíčovým prvkem kurzu je procesní model PRINCE2, vysvětlení jeho stavby, propojení projektových aktivit, rolí a řídicích produktů.

Účastníkům důrazně doporučujeme, aby kromě samotného školení věnovali ještě před ním cca 10-15 hodin přípravě dle našich instrukcí. Tuto přípravu je vhodné rozložit minimálně na 1 týden před kurzem.

Kurzy PRINCE2 Foundation Expres pořádáme dle Vašeho výběru v češtině, slovenštině a angličtině.

Na konci kurzu mají účastníci možnost absolvovat mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation AXELOS. Poplatky za tuto zkoušku (1 pokus), vystavení mezinárodního certifikátu certifikační autoritou (při úspěšném složení zkoušky) a jeho doručení jsou zahrnuty v ceně kurzu (pro transparentnost je cena zkoušky nižší uvedena jako samostatná položka).

 

Vzdělávací materiály PRINCE2 Foundation Expres

jsou dle výběru zákazníka uvedeného v objednávce v slovenském, anglickém nebo českém jazyce.
 

Každý účastník našeho veřejného certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation obdrží:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • přístup do našeho na českém trhu unikátního e-learningového prostředí PRINCE2 Foundation s interaktivními cvičnými testy v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru)
 • plnobarevný, dobře čitelný a podrobný účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s učebními texty, prezentací, cvičeními a podrobnou i přehledovou procesní mapou PRINCE2 formátu A3
 • 2 plné oficiální cvičné testy PRINCE2 Foundation s hodnotícím klíčem a podrobným zdůvodněním správných a nesprávných odpovědí
 • dle vlastního výběru uvedeného v objednávce školení PRINCE2 Foundation oficiální anglickou publikaci AXELOS "PRINCE2 Pocketbook" nebo českou verzi knížky "praotce" PRINCE2 p. Colina Bentleyho "PRINCE2 Précis" - shrnutí klíčových prvků PRINCE2 nebo českou verzi publikace "PRINCE2 pro řízení malých projektů" od stejného autora
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravené pro použití ve Vašich projektech v angličtině nebo češtině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu jeho objednání
 • u kurzů vedených podle verze PRINCE2 2017 balíček pro zpětnou kompatibilitu s verzí 2009 - soubor slidů verze 2009, které jsou ve verzi 2017 jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • přístup na oficiální portál pro kandidáty certifikace zkušebního insititutu
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během kurzu
 • odznak PRINCE2 (po složení zkoušky).

 

Studentům ovládajícím angličtinu, zejména těm, kteří mají v úmyslu absolvovat navazující školení a zkoušku vyšší úrovně PRINCE2 Practitioner v angličtině, doporučujeme zvolit si anglickou verzi školících materiálů.

Originální anglická terminologie PRINCE2 je přesnější než její oficiální český překlad vydaný vlastníkem metodiky, který jsou na základě podmínek akreditace povinni používat v českých školících materiálech všichni akreditovaní poskytovatelé a který je také použit v českých certifikačních testech PRINCE2.

Účastníkům kurzu PRINCE2 Foundation Expres, kteří chtějí:

 • rychleji a snadněji pochopit učivo na samotném školení
 • zvýšit pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • odbourat velkou část případní nervozity z certifikační zkoušky
 • využít naši záruku kvality

důrazně doporučujeme, aby kromě samotného školení věnovali ještě před ním 10-20 hodin přípravě dle našich instrukcí. Tuto přípravu doporučujeme rozložit optimálně na 2, minimálně na 1 týden před kurzem.

Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Certifikace PRINCE2 Foundation

Na konci našeho kurzu PRINCE2 Foundation Expres mají účastníci možnost absolvovat stejnojmennou mezinárodní certifikační zkoušku.

Certifikační test má formu výběru z více možností, tzv. multichoice.

Anglická verze zkoušky je již k dispozici v nové verzi PRINCE2 2017. Všechny ostatní jazykové mutace zkoušky včetně české jsou a budou i nadále k dispozici ve verzi PRINCE2: 2009. Dle verze 2009 je možné do 31.12.2017 absolvovat  i anglickou zkoušku. Zájemcům o zkoušku v angličtině ale doporučujeme novou verzi, tj. 2017. Zkoušky verze 2017 mají oproti verzi 2009 menší počet otázek (60 oproti 75) při stejné délce zkoušky.

Předběžný výsledek certifikační zkoušky se dozvíte hned po ní. Oficiální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé témata a procesy PRINCE2 ("Coaching report") Vám zašle zkušební institut do 2 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte (v případě kladného výsledku) oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný oprávněným zkušebním institutem PRINCE2. Elektronický certifikát je v ceně zkoušky, papírový můžete získat za doplatek.

 

Co hodnotí certifikace PRINCE2 Foundation?

Zda je kandidát schopen působit jako informovaný člen řídícího týmu projektu s použitím PRINCE2 v prostředí podporujícím tuto metodiku. Kandidát musí prokázat, že rozumí terminologii PRINCE2, ovládá principy PRINCE2 i jejich promítnutí do témat a procesů, zná účely jednotlivých řídících produktů PRINCE2.

 

V jakém jazyku je možné absolvovat certifikaci PRINCE2 Foundation?

Zkouška PRINCE2 Foundation se skládá podle přání účastníků v češtině, angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, španělštině nebo v jednom z dalších dostupných jazyků.

Certifikační testy PRINCE2 Foundation jsou dostupné i v česko-anglické verzi, kde jsou otázky uvedené v obou těchto jazycích (tj. v českém překladu a vedle něj v anglickém originále). Pro naše studenty, kteří chtějí absolvovat zkoušku PRINCE2 Foundation v češtině, již od r. 2010 standardně zajišťujeme právě tuto bilingvální verzi.

Těm studentům, kteří budou pokračovat i na úroveň PRINCE2 Practitioner a chtějí absolvovat zkoušku Practitioner v anglickém jazyce, doporučujeme přihlásit se na anglickou verzi zkoušky PRINCE2 Foundation.

Anglická verzia skúšky je už k dispozícii v novej verzii PRINCE2 2017. Všetky ostatné jazykové mutácie skúšky vrátane slovenskej sú a budú aj naďalej k dispozícii vo verzii PRINCE2: 2009. Podľa verzie 2009 je možné do 31.12.2017 absolvovať aj anglickú skúšku. Záujemcom o skúšku v angličtine ale odporúčame novú verziu, t.j. 2017. Skúšky verzie 2017 majú oproti verzii 2009 menší počet otázok (60 oproti 75) pri rovnakej dĺžke skúšky.

 

Trvání zkoušky

Jestli si vyberete certifikaci PRINCE2 Foundation v rodném jazyce, na vypracování testu budete mít 60 minut (platí i pro oboujazyčnou verzi). Na vypracování certifikačního testu PRINCE2 Foundation v jiném než rodném jazyce budete mít 75 minut.

Tyto časy jsou předepsané vlastníkem metodiky PRINCE2 a jednotné pro všechny poskytovatele.

Účastníci kurzu, kteří mají zdravotní postižení, můžou při certifikačních zkouškách využít určité úlevy. Pokud si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání certifikačního kurzu PRINCE2 a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací o úlevách při certifikačních zkouškách PRINCE2 pro zdravotně postižené nebo nás kontaktujte.

 

Místo konání kurzů a zkoušek PRINCE2 Foundation Expres

Kurzy PRINCE2 Foundation Expres realizujeme v prostorách zákazníka kdekoliv v České republice nebo po dohodě v našich školících prostorách v Praze. Při realizaci mimo Prahu účtujeme příplatek za cestovné, diety a případné ubytování lektora ve skutečné resp. právními předpisy stranovené výši.

 

Cena

Cena našich certifikačních kurzů PRINCE2 Foundation Expres pořádaných v České republice je 18.000 Kč na osobu. V ceně jsou zahrnuty všechny potřebné školicí materiály.

Certifikační zkouška PRINCE2 Foundation AXELOS® stojí dalších 5.460 Kč na osobu (zvýhodněná cena platná při koupi spolu s kurzem). V této ceně je zahrnuto vystavení elektronického certifikátu AXELOS zkušebním institutem - Examination Institute autorizovaným vlastníkem metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmínky složení zkoušky).

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce, držitele platných certifikátů PMI PMP/ CAPM či IPMA atd. nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše obchodní podmínky.

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 ani ostatních metodik projektového řízení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je požadujete), obědy a občerstvení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation přes 98%, přičemž jsme s odstupem největším poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 2700 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

Od vzniku společnosti jsme nezrušili žádný kurz s přihlášenými účastníky.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku expresního certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice akreditovaného oprávněným mezinárodním akreditačním orgánem (PEOPLECERT) a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Jak objednat a jak to celé proběhne?

1.) Zvolte si 3 pro Vás vhodné termíny kurzu.

2.) Pošlete je spolu s požadovaným přesným místem konání kurzu, Vašimi kontaktními a fakturačními údaji e-mailem na adresu .

3.) Nejpozději v následující pracovní den Vám potvrdíme termín a zašleme zálohovou fakturu.

4.) Neprodleně po obdržení platby Vám zašleme přípravné instrukce a školicí materiály.

5.) V dohodnutém termínu a místě proběhne kurz, přímo na konci kterého můžete absolvovat certifikační zkoušku pod dozorem trenéra. Ten ji také hned vyhodnotí a oznámí Vám předběžný výsledek.

6.) Finální výsledky zkoušky a elektornický certifikát (v případě kladného výsledku) obdržíte od zkušebního institutu oprávněného AXELOSem do 3 pracovních dnů od zkoušky (obvykle dříve).

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Pak nás prosím kontaktujte:

Monika Ondeková, ředitelka pro prodej, , tel. +420 605 404 569.