Menu

PRINCE2® Foundation

PRINCE2 Foundation je intenzivní kurz této celosvětově nejpopulárnější metodiky projektového řízení.

Jeho účelem je:

 • objasnit filozofii, na níž je metodika PRINCE2 postavena
 • pomoci pochopit ji
 • kvalitně připravit na zvládnutí mezinárodní certifikace PRINCE2 Foundation AXELOS®.

Certifikační zkoušku je možné absolvovat přímo na závěr školení a získat tak doživotně platný mezinárodní certifikát potvrzující Vaši znalost PRINCE2.

Jako první v ČR vedeme všechny naše veřejné kurzy PRINCE2 již od 10.7.2017 podle nejnovější verze - PRINCE2 2017. Jejich součástí je i vysvětlení rozdílů mezi verzemi PRINCE2 2017 a 2009 tak, aby byli absolventi schopni složit zkoušku podle nové i staré verze PRINCE2.
U vnitrofiremních kurzů je možné vybrat si mezi novou (2017) a starou (2009) verzí PRINCE2.

Školení poskytuje také teoretický základ pro vyšší úroveň kurzu i certifikace - PRINCE2 Practitioner.

Náš kurz PRINCE2 Foundation standardně trvá 3 dny. Pro zájemce, kteří mají zkušenosti s projektovým řízením, ale neplánují v dohledné době pokračovat na úroveň Practitioner a 3-denní prezenční kurz je víc, než si mohou časově dovolit, nabízíme také zkrácenou dvoudenní verzi kurzu PRINCE2 Foundation.

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2, jediný český strategický partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 i dalších global best practice standardů a PEOPLECERT - od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu PRINCE2.

Naše kurzy PRINCE2 Foundation jsou akreditovány PEOPLECERT a Ministerstvem vnitra České republiky.

Školení PRINCE2 Foundation vedou naši zkušení česky mluvící akreditovaní trenéři PRINCE2, většinou přímo vedoucí trenér POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP - nejzkušenější akreditovaný trenér PRINCE2 v ČR, jeden z autorů oficiálních certifikačních zkoušek PRINCE2 2017 Foundation AXELOS a oficiální reviewer PRINCE2 2017.

V Česku a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci PRINCE2 víc než 3.000 osob. Co říkají na naše kurzy PRINCE2 Foundation?

Další video- i textové reference najdete ;na podstránce Reference.

 

Pro koho je kurz PRINCE2 Foundation a co přinese absolventům?

Tento kurz projektového řízení je vhodný pro projektové manažery, vedoucí týmů, projektové koordinátory, analytiky, pracovníky zabezpečování kvality a všechny, kteří:

 • řídí projekty nebo se na nich podílejí
 • chtějí poznat a pochopit metodiku PRINCE2
 • chtějí získat mezinárodní certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS® potvrzující jejich znalosti PRINCE2.

Absolventi a trenér školení PRINCE2.

 

Kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpověď na následující otázky:

 • Jak efektivně řídit projekt?
 • Jak vybudovat a udržovat jeho organizaci tak, aby byli jasně rozděleny a efektivně vyváženy role a odpovědnosti?
 • Jak vytvořit zdůvodnění projektu (business case)?
 • Jak přizpůsobit metodiku PRINCE2 Vašemu projektu?
 • A mnoho dalších.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Foundation je třídenní certifikační kurz projektového řízení tvořený vyváženou směsí výkladu a praktických cvičení.

Na konci kurzu mají účastníci možnost absolvovat mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation a získat stejnojmenný doživotně platný mezinárodní certifikát potvrzující jejich znalost PRINCE2 (zájemci o absolvování zkoušky PRINCE2 Practitioner musí nejprve složit PRINCE2 Foundation nebo předložit platný certifikát PMI PMP/ CAPM nebo IPMA A-D).

PRINCE2 ve 3 minutách

 

 

Každý účastník našeho veřejného certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation obdrží:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • přístup do našeho na českém trhu unikátního e-learningového prostředí PRINCE2 Foundation s interaktivními cvičnými testy v češtině, angličtině nebo slovenštině (dle Vašeho výběru) a videonahrávkami kompletního výkladu lektora
 • plnobarevný, dobře čitelný a podrobný účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s učebními texty, prezentací, praktickou případovou studií, cvičeními a podrobnou i přehledovou procesní mapou PRINCE2 formátu A3
 • 2 plné oficiální cvičné testy PRINCE2 Foundation s hodnotícím klíčem a podrobným zdůvodněním správných a nesprávných odpovědí, včetně sylabu a designu zkoušky.
 • dle vlastního výběru uvedeného v objednávce školení PRINCE2 Foundation oficiální anglickou publikaci AXELOS "PRINCE2 Handbook" nebo českou verzi knížky "praotce" PRINCE2 p. Colina Bentleyho "PRINCE2 Précis" - shrnutí klíčových prvků PRINCE2 nebo českou verzi publikace "PRINCE2 pro řízení malých projektů" od stejného autora
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravené pro použití ve Vašich projektech v angličtině nebo češtině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu jeho objednání
 • u kurzů vedených podle verze 2009 konverzní balíček na verzi 2017 - soubor slidů verze 2017, které jsou oproti verzi 2009 nové nebo výrazně změněné, převodový slovníček změněných pojmů a aktualizované šablony hlavních řídících produktů
 • u kurzů vedených podle verze PRINCE2 2017 balíček pro zpětnou kompatibilitu s verzí 2009 - soubor slidů verze 2009, které jsou ve verzi 2017 jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • přístup na oficiální portál PeopleCert (od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu Axelos), který je nezbytný pro registraci na zkoušku a získání pravého elektronického certifikátu (papírovou verzi lze přiobjednat za poplatek). Na zkoušku je potřebné se registrovat v systému PeopleCertu přes nás - v případě papírové zkoušky nebo samostatně - v případě online zkoušky, ke které Vám zašleme voucher, pokud si ji objednáte. Výhodou online zkoušky je možnost ji absolvovat v termínu a místě dle Vašeho výběru.
 • jediný pravý a platný mezinárodně uznávaný certifikát AXELOS,  v případě objednání a úspěšného složení zkoušky
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během kurzu
 • odznak PRINCE2 (po složení zkoušky).

Vzdělávací materiály PRINCE2 Foundation jsou na výběr v anglickém, českém a slovenském jazyce.

Studentům ovládajícím angličtinu, zejména těm, kteří mají v úmyslu absolvovat navazující školení a zkoušku vyšší úrovně PRINCE2 Practitioner v angličtině, doporučujeme zvolit si anglickou verzi školících materiálů.

Originální anglická terminologie PRINCE2 je přesnější než její oficiální český překlad vydaný vlastníkem metodiky, který jsou na základě podmínek akreditace povinni používat v českých školících materiálech všichni akreditovaní poskytovatelé a který je také použit v českých certifikačních testech PRINCE2.

Účastníkům kurzu PRINCE2 Foundation, kteří chtějí:

 • rychleji a snadněji pochopit učivo na samotném školení
 • zvýšit pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • odbourat velkou část případní nervozity z certifikační zkoušky
 • využít naši záruku kvality

důrazně doporučujeme, aby kromě samotného školení věnovali ještě před ním 10-20 hodin přípravě dle našich instrukcí. Tuto přípravu doporučujeme rozložit optimálně na 2, minimálně na 1 týden před kurzem.

Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

 

Jazyk školení

Jestli není u daného kurzu výslovně uvedeno jinak, naše veřejné kurzy PRINCE2 v Česku pořádáme v češtině s vysvětlením české i originální anglické terminologie PRINCE2.

Kurz PRINCE2 Foundation je možné uskutečnit také v angličtině, slovenštině (s použitím anglické odborné terminologie, jestli budou účastníci následně absolvovat PRINCE2 Practitioner a/ nebo pracovat na mezinárodních projektech), nebo němčině.

 

Certifikace PRINCE2 Foundation

Na konci našeho kurzu PRINCE2 Foundation mají účastníci možnost absolvovat stejnojmennou mezinárodní certifikační zkoušku.

Certifikační test má formu výběru z více možností, tzv. multichoice. U veřejných kurzů realizujeme zkoušky v papírové verzi, jelikož je pro kandidáty pohodlnější než alternativní on-line forma. U vnitrofiremních kurzů si můžete vybrat papírovou nebo on-line verzi zkoušky.

Předběžný výsledek certifikační zkoušky se dozvíte hned po ní. Oficiální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé témata a procesy PRINCE2 ("Coaching report") Vám zašle zkušební institut do 2 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte (v případě kladného výsledku) oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný oprávněným zkušebním institutem PRINCE2. Elektronický certifikát je v ceně zkoušky, papírový můžete získat za doplatek.

 

Vzor jediného pravého a doživotně platného mezinárodně uznávaného certifikátu AXELOS, v případě úspěšného složení zkoušky PRINCE2 Foundation:

vzor certifikátu P2F

 

Co hodnotí certifikace PRINCE2 Foundation?

Zda je kandidát schopen působit jako informovaný člen řídícího týmu projektu s použitím PRINCE2 v prostředí podporujícím tuto metodiku. Kandidát musí prokázat, že rozumí terminologii PRINCE2, ovládá principy PRINCE2 i jejich promítnutí do témat a procesů, zná účely jednotlivých řídících produktů PRINCE2.

 

V jakém jazyku je možné absolvovat certifikaci PRINCE2 Foundation?

Zkouška PRINCE2 Foundation se skládá podle přání účastníků v češtině, angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, španělštině nebo v jednom z dalších dostupných jazyků.

Certifikační testy PRINCE2 Foundation jsou dostupné i v česko-anglické verzi, kde jsou otázky uvedené v obou těchto jazycích (tj. v českém překladu a vedle něj v anglickém originále). Pro naše studenty, kteří chtějí absolvovat zkoušku PRINCE2 Foundation v češtině, již od r. 2010 standardně zajišťujeme právě tuto bilingvální verzi.

Těm studentům, kteří budou pokračovat i na úroveň PRINCE2 Practitioner a chtějí absolvovat zkoušku Practitioner v anglickém jazyce, doporučujeme přihlásit se na anglickou verzi zkoušky PRINCE2 Foundation.

Anglická mutace zkoušky se skládá podle nové verze PRINCE2 2017. Všechny ostatní jazykové mutace zkoušky včetně české a česko-anglické jsou i nadále k dispozici ve verzi PRINCE2: 2009. Zkoušky verze 2017 mají oproti verzi 2009 menší počet otázek (60 oproti 75) při stejném trvání zkoušky. Na certifikátech o složení zkoušek podle verze PRINCE2 2017 je tato skutečnost uvedena.

 

Trvání zkoušky

Jestli si vyberete certifikaci PRINCE2 Foundation v rodném jazyce, na vypracování testu budete mít 60 minut (platí i pro oboujazyčnou verzi). Na vypracování certifikačního testu PRINCE2 Foundation v jiném než rodném jazyce budete mít 75 minut.

Tyto časy jsou předepsané vlastníkem metodiky PRINCE2 a jednotné pro všechny poskytovatele.

Účastníci kurzu, kteří mají zdravotní postižení, můžou při certifikačních zkouškách využít určité úlevy. Pokud si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání certifikačního kurzu PRINCE2 a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací o úlevách při certifikačních zkouškách PRINCE2 pro zdravotně postižené nás kontaktujte.

 

Místo a termíny konání kurzů a zkoušek PRINCE2 Foundation

Veřejné kurzy PRINCE2 Foundation pořádáme v kvalitních moderních školících prostorách v Praze, Bratislavě a příležitostně také v dalších městech. Jejich termíny najdete v kalendáři kurzů.

Bližší informace o místě konání našich veřejných kurzů i certifikačních zkoušek PRINCE2 najdete na podstránce Školící prostory.

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PRINCE2, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich třídenních veřejných certifikačních kurzů projektového řízení PRINCE2 Foundation pořádaných v České republice je 13.900 Kč na osobu (kurzy na Slovensku za zvýhodněnou cenu 11.900 Kč). V ceně jsou všechny potřebné školící materiály, občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení po dobu kurzu.

Certifikační zkouška AXELOS® PRINCE2 Foundation stojí dalších 5.000 Kč na osobu včetně certifikátu AXELOS®.

 

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce, držitele platných certifikátů PMI PMP/ CAPM či IPMA atd. nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

 

Speciální nabídka:

Pokud si u nás současně objednáte kurzy PRINCE2 Foundation a Practitioner, celková cena za oba tyto kurzy projektového řízení je zvýhodněna na 23.490 Kč (kurzy realizované na Slovensku 19.550 Kč) + 10.995 Kč za certifikační zkoušky i certifikáty PRINCE2 Foundation a Practitioner AXELOS.

Termíny našich veřejných kurzů PRINCE2 Foundation + Practitioner v ČR a na Slovensku najdete zde.

Všechny ceny jsou uvedeny na osobu, bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice a na Slovensku. Platí naše obchodní podmínky.

Pro vnitrofiremní školení PRINCE2 Foundation + Practitioner je možné využít financování z programu POVEZ II.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 ani ostatních metodik projektového řízení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je požadujete), obědy a občerstvení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation 98%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 3000 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Foundation závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

Od vzniku společnosti jsme nezrušili žádný kurz s přihlášenými účastníky.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice akreditovaného oprávněným mezinárodním akreditačním orgánem (tj. PEOPLECERT) a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu i zkoušky PRINCE2.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Jak objednat?

 

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu.

Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.