Menu

PRINCE2 metodika projektového řízení

PRINCE2 - co to je?

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments - Projekty v řízených prostředích) je metodika projektového řízení vytvořena britským vládním úřadem Cabinet Office, která se výtečně osvědčila v komerční, vládní i mimovládní sféře a postupně se stala vedoucím mezinárodním standardem projektového řízení.

16.6.2009 byla oficiálně uvedena nová verze PRINCE2 této metodiky obsahující mnoho zlepšení, kterou je možné bez nadsázky označit za nejpraktičtější veřejně dostupný standard řízení projektů. Podle ní probíhají certifikační kurzy i zkoušky PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner.

 

Pro koho je PRINCE2?

PRINCE2 je určena pro všechny účastníky řízení projektu od vedení společnosti nebo programu přes členy projektového výboru a projektové manažery až po vedoucí týmů a projektovou podporu.

Metodika PRINCE2 je univerzálně použitelná - poskytuje vysoce účinné jasně definované principy, procesy a techniky umožňující jednotlivcům i organizacím úspěšně realizovat jakékoliv projekty.

 

Kde je metodika PRINCE2 popsána?

Základním standardem je kniha Managing Successful Projects With PRINCE2, nazývaná také PRINCE2 manuál.

 

V čem spočívá metodika PRINCE2?

PRINCE2 poskytuje odpovědi na otázky často kladené lidmi zapojenými do řízení projektů:

 • Co se ode mne očekává?
 • Co dělá projektový manažer?
 • Jaké rozhodnutí bych měl dělat?
 • Co mám dělat, když věci nejdou podle plánu?
 • Jaké informace potřebuji a jaké musím poskytovat?
 • Na koho se obrátit ohledně podpory?
 • Jak přizpůsobím metodiku mému projektu?

Metodika PRINCE2 byla vytvořena pro všechny účastníky řízení projektu. Je univerzálně aplikovatelná - poskytuje principy, procesy a techniky, podle kterých je možné řídit libovolný projekt.

PRINCE2 charakterizuje logický, vysoce konzistentní a současně pragmatický přístup řízení projektů.

K jejím hlavním prvkům patří:

 • procesní model
 • vybudování organizace potřebné k řízení projektu
 • vymezení a rozdělení úkolů projektového řízení tak, aby projekt proběhl co nejúčinněji a nejhospodárněji
 • uplatňování principu řízení podle výjimek, který hraje klíčovou roli při řešení problémů v projektu.

 

Jaké přínosy může Vaše firma očekávat od nasazení aktuální verze metodiky PRINCE2?

 • je použitelná pro všechny typy projektů a integrována s dalšími metodami, např. ITIL
 • je všeobecně uznávána a poskytuje společný slovník pro všechny účastníky projektu, čímž podporuje efektivní komunikaci
 • poskytuje více praktických rad pro implementaci na míru (zejména pro menší projekty)
 • klade důraz na výstupy a přínosy projektu
 • není byrokratická: nevyžaduje dokumenty a setkání, ale informace a rozhodnutí
 • více praktických rad, méně příkazů, více pružnosti
 • obsahuje odkazy na jiné metodiky a soubory poznatků.

 

Jaké kurzy PRINCE2 existují?

Informace o nabídce našich kurzů projektového řízení PRINCE2 naleznete v sekcích Kurzy a Kalendář kurzů.

 

Potřebujete v těchto věcech poradit?

Rádi Vám pomůžeme - kontaktujte nás prosím. Úvodní konzultace jsou samozřejmě bezplatné.