Menu

AXELOS ohlásil novou verzi PRINCE2 - PRINCE2 2017!

PRINCE2 2017

AXELOS 10.1.2017 oficiálně ohlásil spuštění nové verze PRINCE2 - PRINCE2 2017 včetně rámcového harmonogramu.

Nejpodstatnější novinky verze 2017:

 1. jasné uvedení, co je "povinné minimum" pro řízení projektu podle PRINCE2
 2. návod, jak přizpůsobovat PRINCE2, je zapracován v každé kapitole o tématu, přičemž je explicitně uvedeno, jak přizpůsobovat PRINCE2 agilnímu prostředí atd. (ve verzi 2009 je přizpůsobování věnována pouze 1 kapitola na konci knihy)
 3. nová kapitola o embeddingu - vsazování PRINCE2 do organizace
 4. přejmenování některých hlavních řídících produktů, např. strategií na přístupy
 5. certifikáty PRINCE2 Practitioner podle verze 2017 platí jen 3 roky (certifikáty PRINCE2 Practitioner dle verze 2009 vydané do 31.12.2017 platí 5 let)
 6. již NEjou dostupné recertifikační zkoušky PRINCE2 Practitioner - pro recertifikaci je nutné buď složit znovu plnou zkoušku Practitioner nebo si koupit od AXELOS "členství PRINCE2" (PRINCE2 membership) a v něm nasbírat dostatečný bodů neustálého odborného rozvoje (CPD points)
 7. Pro verzi PRINCE2 2017 se v dohledné době NEpočítá s certifikačními zkouškami v češtině (ani slovenštině). Ve verzi PRINCE2 2009 jsou stále k dispozici.


Klíčové termíny:

 • březen 2017: byl spuštěný příjem objednávek na knihu Managing Successful Projects With PRINCE2 2017 (PRINCE2 2017 manuál)
 • květen 2017: byla spušténá distribuce PRINCE2 2017 manuálů
 • 10.7.2017: byly spuštěny kurzy a zkoušky PRINCE2 podle verze 2017 (pouze anglické zkoušky a PRINCE2 2017 manuály)
 • 2. polovina roku 2017: bylo přechodné období - možnost absolvovat kurz a certifikovat se podle verze PRINCE2 2009 i 2017
 • od 1.1.2018: anglické certifikační zkoušky PRINCE2 dostupné už jen podle verze 2017; české zkoušky podle verze 2009 jsou dostupné i po 1.1.2018.

 

Co to znamená pro zájemce o kurzy a certifikaci PRINCE2?

 1. české zkoušky jsou i nadále dostupné jen podle verze 2009
 2. u zkoušek PRINCE2 Foundation verze 2017 se zvýšil počet bodů nutných pro složení zkoušky na 55% ze současných 50%
 3. certifikáty PRINCE2 Practitioner podle verze 2017 platí pouze 3 roky
 4. pro novou verzi PRINCE2 již nejsou dostupné recertifikační zkoušky (PRINCE2 Practitioner Re-registration), ale pouze plné zkoušky Practitioner.

Od 10.7.2017 jsou všechny naše veřejné kurzy PRINCE2 vedené podle verze 2017, přičemž jejich účastníci zdarma obdrží i náš balíček pro zpětnou kompatibilitu s verzí 2009. U vnitrofiremních školení si zákazníci mohou vybrat, zda mají být vedena podle verze 2017 nebo 2009.

V ceně našich kurzů PRINCE2 2017 je zahrnut balíček pro zpětnou kompatibilitu s verzí PRINCE2: 2009. Do obsahu našich kurzů PRINCE2 Foundation vedených podle verze 2009 jsme zas doplnili vysvětlení hlavních rozdílů mezi verzemi PRINCE2 2009 a 2017.


Co to znamená pro stávající držitele certifikátů PRINCE2?

 1. certifikáty zůstávají v platnosti - Foundation doživotně, Practitioner do termínu uvedeného na certifikátu
 2. držitelé certifikátů PRINCE2 Foundation podle verze 2009 mohou absolvovat zkoušky PRINCE2 Practitioner podle verze 2017
 3. AXELOS doporučuje držitelem certifikátů PRINCE2 podle verze 2009, příp. starších, seznámit se s PRINCE2 2017.

Oficiální dokument AXELOS s odpověďmi na často kladené otázky o PRINCE2 2017 je dostupný v přiloženém pdf souboru. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na .

Tento příspěvek podle potřeby průběžně aktualizujeme a doplňujeme o odpovědi na Vaše dotazy ohledně PRINCE2 2017.

 

 

Přidat komentář