Menu

Příprava na certifikaci PMI PMP®/ CAPM® 2. část

Kurz je určen účastníkům, kteří se chtějí připravit na absolvování certifikace odborníka na projektové řízení podle standardů PMI, úroveň Project Management Professional - PMP nebo Certified Associate in Project Management - CAPM. Navazuje na naše školení "Příprava na certifikaci PMP / CAPM - 1. část".

účastníci jednoho z našich školení PMI

Kurz vede hlavní trenér POTIFOB - Ing. Štefan Ondek, PMP, PRINCE2 Registered Practitioner, certifikovaný senior projektový manažer.

 

Cíl a přínosy kurzu

Cílem kurzu je pokračování v přípravě na certifikaci odborníka na projektové řízení podle metodiky PMI - úrovně PMP a CAPM. Skládá se z následujících částí:

  • představení certifikace PMI PMP a/ nebo CAPM, vysvětlení nároků a přihlašovacího procesu
  • obdržení učebnic pro přípravu na certifikační zkoušku a instrukcí pro samostudium
  • nácvik aplikace nástrojů a technik projektového řízení vyžadovaných na certifikaci na případové studii - vlastním projektu účastníků
  • samostudium podle obdržených instrukcí.

Účastníci mají možnost "přinést" na školení své aktuální projekty a na ně aplikovat právě získané poznatky, co zvyšuje interaktivnost školení i přidanou hodnotu pro účastníky.

 

Vstupní znalosti

Školení vyžaduje vstupní znalosti alespoň na úrovni absolventa našeho školení "Příprava na certifikaci PMP / CAPM - 1. část" . Velkou výhodou jsou zkušenosti s prací na projektech. Pro připuštění ke zkoušce CAPM resp. PMP je nutná dobrá znalost anglického jazyka a splnění podmínek stanovených PMI.

 

Učební materiály

V ceně školení jsou potřebné originální učebnice od renomovaných severoamerických autorů v anglickém jazyce.

 

Trvání kurzu

1 den školení (cca. 7,5 h) + individuální příprava podle vstupních znalostí účastníků a stupně certifikace. 

Do počtu hodin absolvovaného školení se pro účely zkoušky počítá pouze čistý čas školení bez obědů a přestávek, přičemž trvání vyučovací hodiny je 60 minut (1 vyučovací hodina = 1 PDU) .

Pro účast na zkoušce PMI CAPM je potřebné absolvovat 23 hodin školení v oblasti projektového řízení, co splňuje naše třídenní školení Příprava na certifikaci PMI 1. + 2. část. Pro účast na zkoušce PMI PMP je potřebné absolvovat 35 hodin školení v oblasti projektového řízení. 

Zkoušky nejsou součástí školení - mohou je vykonávat pouze testovací centra - Prometric centra.

Pro všechny účastníky je k dispozici elektronická e-mailová podpora od momentu objednání kurzu až do tří měsíců od jeho ukončení (platí fair use policy).

 

Místo konání

Informace o místě konání našich veřejných kurzů projektového řízení najdete na podstránce Školící prostory.

 

Otevřené, polootevřené a vnitrofiremní kurzy i školení

Polootevřené a vnitrofiremní školení PMI provádíme v prostorách zákazníka nebo po dohodě v jiných lokalitách. Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PMI, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Kurz Příprava na certifikaci PMI PMP / CAPM (2. část) je možné koupit spolu s kurzem Příprava na certifikaci PMP / CAPM - 1. část. Celková cena za oba kurzy je 18.000 Kč + DPH na osobu. Cena je bez DPH a platná pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

V ceně kurzu nejsou zahrnuty certifikační zkoušky. Pro více informací o cenách a způsobu přihlášení na zkoušky klikněte na Postup přihlášení na zkoušky PMI PMP nebo CAPM.

Možné slevy

Při objednávce veřejných kurzů pro více osob, pro samoplátce a vnitrofiremní kurzy nabízíme obdobné slevy a zvýhodnění jak u našich kurzů PRINCE2.

 

Kalendář kurzů a školení

Pro informace o termínech a cenách našich kurzů a školení klikněte na Kalendář kurzů. Jestli Vám tam uvedené termíny nevyhovují a/ nebo máte zájem o vnitrofiremní školení, kontaktujte nás prosím.

 

Jak objednat?

Prosím vyplňte náš objednávkový formulář nebo nás kontaktujte.