Menu

ITSM dle ISO/IEC 20000 Foundation

EXIN Accredited Examination Center - AEC

ISO/IEC 20000 je řada ISO norem pro řízení IT služeb - IT service management (ITSM). Je s ním sladěný mj. standard ITIL.

Renomovaný mezinárodní zkušební institut EXIN® vytvořil a provozuje systém certifikace osob podle ISO/IEC 20000 v souladu s Evropským e-kompetenčním rámcem - oficiálním standardem EU podporovaným Evropskou komisí a Radou ministrů EU.

 

Úrovně certifikace jsou:

 1. Foundation - základní úroveň srovnatelná s ITIL Foundation. Držitelé certifikátu ITIL Foundation můžou absolvovat rozdílovou zkoušku ITSM Foundation Bridge.
 2. Specialist - vyšší úroveň srovnatelná s ITIL Practitioner a Intermediate moduly.
 3. Expert - expertní úroveň srovnatelná s ITIL Expert. Držitelé certifikátu ITIL Expert můžou absolvovat rozdílovou certifikaci ITIL Expert Bridge.
 4. Master - nejvyšší úroveň srovnatelná s ITIL Master.

Jako první a zatím jediní v ČR nabízíme kurzy ITSM ISO/IEC 20000 včetně certifikačních zkoušek EXIN.

 

Obsah kurzů a zkoušek EXIN ITSM ISO/IEC 20000 Foundation

Obsahem kurzu i zkoušky jsou klíčové informace a koncepce řízení IT služeb, jakož i jejich vztahy vůči jiným oblastem řízení informací. Kurz buduje základní znalosti a dovednosti opravňující absolventa pracovat v oblasti řízení IT služeb. Klade důraz na systém řízení služeb - service management system (SMS) a procesy řízení služeb, zejména hlavní koncepce a základní terminologie řízení IT služeb v souladu s normou ISO/IEC 20000:2011.

Kurz i zkouška pokrývají tato témata:

 • hlavní koncepce a rámce řízení a kvality služeb
 • systém řízení služeb (SMS)
 • hodnota a aplikace Demingového cyklu plan - do - check - act při řízení IT služeb
 • rámcové koncepce navrhování a přechodu služeb (service design and transition)
 • cíle, aktivity a požadavky kvality procesu řízení služeb.

Jeho absolvování Vám pomůže orientovat se v problematice poskytování IT služeb, porozumět životnímu cyklu IT služeb a používat jednotnou terminologii ITSM.

Základní literaturou pro zkoušku je kniha "Implementing Service Quality based on ISO/IEC 20000: A Management Guide" od Michaela Kunasa a pracovní sešit IT Service Management Foundation.

 

Cílová skupina

Kvalifikace EXIN ITSM dle ISO/IEC 20000 Foundation je určená pro všechny, kteří se podílejí na řízení IT služeb. Teda hlavně pro IT manažery, IT procesní specialisty, konzultanty a auditory.

Současně je vstupním požadavkem pro další, vyšší úrovně kvalifikace v oblasti ITSM podle norem řady ISO/EC 20000. Úroveň ITSM Specialist, která na ní přímo navazuje, jde do hloubky aktivit Demingova cyklu plan - do - check - act při řízení IT služeb.

Úroveň Foundation je i vstupní bránou k získání kvalifikace auditora ITSM dle ISO/IEC 20000.

 

Formát certifikačních zkoušek EXIN ITSM Foundation a Foundation Bridge

 • písemný multiple choice test (výběr správných odpovědí z nabízených možností)
 • Foundation: 40 otázek, Foundation bridge: 20 otázek
 • na složení zkoušky je nutné správně zodpovědět alespoň 65% otázek
 • na zkoušce nejsou povolené žádné pomůcky (closed book zkouška)
 • Podmínky připuštění: pro Foundation žádné, pro Foundation bridge platný certifikát ITIL Foundation
 • jazyk zkoušky: na výběr anglický, německý, francouzský, španělský a další světové jazyky

 

Co musíte vědět, abyste se mohli pustit do ITSM Foundation?

Jde o základní kvalifikační úroveň v oblasti řízení IT služeb. Abyste se mohli pustit do studia, nejsou potřebné odborné znalosti. Nicméně je nutná alespoň pasivní znalost IT angličtiny, protože oficiální literatura na zkoušku i samotná zkouška je v anglickém jazyce.

 

Metody výuky

Kurz tvoří kombinace výkladu lektora a skupinových cvičení účastníků kurzu s následnou prezentací výsledků. V průběhu kurzu si účastníci ověří svoje znalosti pomocí zkušebních otázek podobných otázkám použitých při reálné certifikační zkoušce. Kurzy trvají standardně 2 dny + na další den certifikační zkouška. V jejich ceně jsou všechny potřebné školící materiály včetně oficiálních cvičných testů a u veřejných kurzů i obědy a občerstvení během školení.

Nabízíme také půldenní "ochutnávkové" kurzy Úvod do ITSM, odpovídající prvnímu dopoledni školení EXIN ITSM Foundation.

Naše kurzy ITSM dle ISO/IEC 20000 Foundation vede zkušená lektorka s dlouholetou praxí v řízení IT služeb - RNDr. Katarína Frost Nielsen, držitelka certifikátů PRINCE2 Practitioner, ITIL a PRINCE2 Foundation a dalších. Kurzy pořádáme v češtině s použitím anglických materiálů a odborné terminologie resp. na požádání u vnitropodnikových kurzů i čistě v angličtině.

Pokud se rozhodnete pro samostudium, důrazně Vám doporučujeme obstarat si legálním způsobem oficiální literaturu, t.j. knihu "Implementing Service Quality based on ISO/IEC 20000: A Management Guide" od Michaela Kunasa a pracovní sešit IT Service Management Foundation a postupovat podle nich. Vhodné je prostudovat si i oficiální anglicko-český terminologický slovník ITIL verze 2011.

 

Cena

Kurz ITSM dle ISO/IEC 20000 Foundation stojí 14 000 Kč/os. V ceně jsou zahrnuté všechny potřebné školící materiály, občerstvení a obědy.

Stejnojmenná certifikační zkouška EXIN stojí dalších 3 500 Kč na osobu. V této ceně je zahrnuté vystavení mezinárodně platného elektronického certifikátu renomovaným zkušebním institutem EXIN (za podmínky složení zkoušky).
Pokud jste držitelem platného certifikátu ITIL Foundation, můžete místo plné zkoušky absolvovat rozdílovou zkoušku EXIN ITSM Foundation Bridge, jejíž cena při koupi spolu s kurzem je jen 2 100 Kč.
Cena certifikační zkoušky EXIN ITSM Foundation při koupi bez kurzu je 5 400 Kč na osobu a pokus. Cena zkoušky EXIN ITSM Foundation Bridge při koupi bez kurzu je 2 700 Kč na osobu a pokus.

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

 

Možné slevy

Pro informaci o slevách ná prosím kontaktujte.

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že toho školení nejsou levné a mnozí potenciální zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"
2.) "Co když časem zapomenu něco z naučeného"?

Proto jako zatím jediní v České republice poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte kurz ITSM dle ISO/IEC 20000 Foundation POTIFOB, dodržíte všechny naše pokyny včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku EXIN nesložíte nebo si jednoduše budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Hradíte pouze opakovanou zkoušku (3 500 kč/ os., pokud ji budete absolvovat), nový soubor školících materiálů (pokud ho požadujete), obědy a občerstvení během kurzu.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv obdržíte výhodnější cenovou nabídku kurzu ITSM dle ISO/IEC 2000 Foundation s certifikací EXIN realizovaného v České republice se srovnatelnými zárukami jako naše a vedeného porovnatelně zkušeným lektorem, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že pokud se na daný termín závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků či z jiných subjektivních příčin na naší straně.
 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení ITSM Foundation, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naší garance udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení ZDARMA. Stačí, když nám předložíte výpověď zaměstnance, který u nás absolvoval předmětný kurz.

Nárok na opakování školení platí po dobu jednoho roku od prvního absolvování kurzu. Termín opakovaného kurzu si je třeba dohodnout alespoň 15 kalendářních dnů předem. Vybrat si můžete libovolný termín veřejného kurzu EXIN ITSM Foundation uvedený v našem kalendáři. Za praktikanta uhradíte jen obědy, občerstvení a poplatek za certifikaci (pokud ji má daný účastník absolvovat). Předpokládá se, že účastník použije studijní materiály, které Vaší společnosti zůstaly po původním účastníkovi. V případě, že tyto materiály ve Vaší firmě nezůstaly, poskytneme Vám náhradní za cenu nákladů.

Pokud Vámi vybraný termín plně obsadí účastníci, kteří jdou na kurz poprvé a nevyužívají při tom garanci udržení know-how, budeme vašeho zaměstnance kontaktovat a nabídneme mu další termín.

 

Záruka fair play:

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velmi důležitá. Rovněž chápeme, že v pracovním i osobním životě se mohou vyskytnout situace, kdy si nečekaně potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoliv důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu i certifikační zkoušky EXIN ITSM.

Bližší informace o této záruce a podmínkách jejího uplatnění naleznete v případě zájmu na podstránce Záruky - platí obdobné záruky jako pro kurzy a zkoušky PRINCE2.

 

Kalendář kurzů a školení

Pro informace o termínech a cenách našich kurzů ITSM Foundation klikněte na kalendář kurzů. Pokud Vám uvedené termíny nevyhovují a / nebo máte zájem o vnitrofiremní školení, kontaktujte nás prosím.

 

Jak objednat?

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Následně klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbývající údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Pokud máte zájem o vnitrofiremní školení, kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Do 2 pracovních dnů Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

V tom případě nás prosím kontaktujte:
Monika Ondeková, ředitelka pro prodej a provoz, , tel. +421 949 218 061.


Termíny a postup objednání

V našem kalendáři zvolte termín a místo, které vám vyhovuje. Následně klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data se automaticky přenesou do našeho online objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbývající údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Pokud jste nenašli pro Vás vhodný termín nebo pokud máte zájem o vnitrofiremní termín, kontaktujte nás prosím s uvedením předmětu Vašeho zájmu, počtu osob, požadovaného místa konání, rámcového termínu a Vašich kontaktních údajů. Do 2 pracovních dnů Vám zašleme nabídku.