Menu

ITIL® 4 Foundation

ITIL je celosvětově nejpopulárnější standard pro řízení IT služeb (ITSM). Vychází z globálních osvědčených postupů a je postaven na dlouholetém sbírání zkušeností z různých společností různých velikostí, v různých zemích, s různými informačními systémy.

ITIL Foundation poskytuje ucelený úvod do problematiky procesního řízení IT služeb. Pro ověření základní úrovně znalostí ITIL slouží certifikační zkouška ITIL Foundation AXELOS®, kterou můžete absolvovat na závěr kurzu přímo u nás. Veřejné kurzy ITIL Foundation pořádáme podle nejnovější verze - ITIL 4. Vnitrofiremní kurzy realizujeme dle výběru zákazníka podle nové (4) nebo staré (3/2011) verze, avšak doporučujeme zvolit si nejnovější verzi.

Na zkoušku se je možné připravit samostudiem nebo u nás absolvovat akreditovaný přípravný kurz a zkoušku složit přímo na něm. Co říkají o našich kurzech ITIL Foundation jejich absolventi?

Další video- i textové reference najdete na podstránce Reference.

 

Pro koho je určen ITIL Foundation

ITIL Foundation je relevantní pro všechny, kteří se zabývají IT procesy, optimalizací poskytování IT služeb apod. Jedná se především o IT manažery, IT procesní specialisty, projektové manažery a všechny, kteří se podle daných procesů řídí.

 

Co Vás naučí ITIL Foundation

Orientovat se v problematice poskytování IT služeb, porozumět všem složkám jeho procesního řízení, používat jednotnou terminologii v rámci IT procesů, koncepci ITIL, rozumět životnímu cyklu IT služeb, poznat základní procesy fází životního cyklu (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation and Continual Service Improvement), jejich aktivity, vstupy, výstupy, vazby na další procesy, přínosy a potenciální problémy.

 

Co musíte vědět, abyste se mohli pustit do ITIL Foundation a jak vypadá zkouška?

Jedná o základní úroveň ITIL. Díky tomu na to, abyste se mohli pustit do studia, nejsou potřebné odborné znalosti. Nicméně je nutná alespoň pasivní znalost IT angličtiny, jelikož oficiální literatura na zkoušku je v anglickém jazyce. 

Zkoušku ITIL Foundation je možné absolvovat v češtině i angličtině (kandidátům s dobrou znalostí angličtiny doporučujeme zvolit si anglickou jazykovou mutaci zkoušek). Má formu písemného multiple choice testu - vždy 1 správná odpověď ze 4 možností. Skládá se buď online na počítači nebo papírovou formou pod dohledem invigilatora. Obsahuje 40 otázek, na složení zkoušky jich musíte zodpovědět správně alespoň 26, tj. 65%. Během zkoušky není povoleno používání žádné literatury či jiných pomůcek. 

Obsah zkoušky ITIL Foundation:

 1. service management jako "způsob práce" (pochopení) 
 2. životní cyklus služeb ITIL (pochopení) 
 3. generické pojmy a definice (povědomí) 
 4. klíčové principy a modely (pochopení) 
 5. vybrané procesy (povědomí) 
 6. vybrané funkce (povědomí) 
 7. vybrané role (povědomí) 
 8. technologie a architektura (povědomí) 
 9. kompetence a trénink (povědomí)

 

Metody výuky

Na našich přípravných kurzech používáme kombinaci výkladu lektora, diskusí a skupinových cvičení. V průběhu kurzu si účastníci ověří své znalosti pomocí oficiálních zkušebních otázek podobných otázkám z reálné certifikační zkoušky. Veřejné přípravné kurzy ITIL Foundation, které nabízíme jako akreditovaná tréninková organizace - ATO ITIL, trvají 2 dny. Certifikační zkouška se píše na 3. den odpoledne nebo po dohodě v pozdějším termínu.

Každý účastník našeho veřejného certifikačního kurzu ITIL Foundation obdrží:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • plnobarevný, dobře čitelný a podrobný účastnický manuál ITIL Foundation POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s učebními texty, prezentací   
 • 2 plné oficiální cvičné testy ITIL Foundation s hodnotícím klíčem a podrobným zdůvodněním správných a nesprávných odpovědí, včetně sylabu a dizajnu skúšky.
 • oficiální anglickou publikaci AXELOS "ITIL Foundation Handbook"
 • přístup ke slovníku ITIL Foundation
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu jeho objednání
 • přístup na oficiální portál pro kandidáty certifikace zkušebního institutu
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během kurzu.

Jako vnitrofiremní kurzy nabízíme:

 • standardní verzi popsanou výše
 • vysoce intenzivní expresní verzi určenou zejména pro vysoce vytížené zkušené IT manažery, realizovanou formou one-on-one trvající 1 den
 • verzi doplněnou o další podrobnosti, rady a pokyny pro aplikaci ITIL v praxi + její nácvik a tím rozšířenou na celkovou délku 40 hodin, tj. splňující podmínky pro získání dotace z programu POVEZ II až do výšky 85% z nákladů na školení.

Nabízíme také půldenní "ochutnávkové" kurzy Úvod do ITIL, odpovídající prvnímu půldni běžného školení ITIL Foundation.

Naše kurzy ITIL Foundation vede náš český akreditovaný trenér Ing. Jan Brada, PMP, ITIL Expert s více než 20-letými praktickými zkušenostmi s řízením IT služeb i projektů a více než 12 lety zkušeností s vedením školení.

Veřejné kurzy jsou v češtině s použitím anglických materiálů i odborné terminologie. Vnitrofiremní kurzy na požádání realizujeme i čistě v angličtině.

 

Cena a možné slevy

Veřejný kurz ITIL Foundation stojí 12.200 Kč + DPH/ os., expresní 1-denní one-on-one kurz  (ITIL Foundation Expres) 18.000 Kč + DPH na osobu. V ceně jsou všechny potřebné školící materiály včetně obou oficiálních cvičných testů AXELOS a u veřejných kurzů i obědy a občerstvení po dobu školení.

Certifikační zkouška AXELOS ITIL Foundation při koupi spolu s kurzem stojí 4.700 Kč + DPH/ os. a pokus. V této ceně je zahrnuto vystavení elektronického certifikátu AXELOS zkušebním institutem - Examination Institute autorizovaným vlastníkem ITIL, tj. PeopleCert (za podmínky složení zkoušky).

Pro možné množstevní slevy, zvýhodnění pro samoplátece a pod. nás prosím kontaktujte na .

 

Jak objednat?

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu.

Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.