Menu

Úvod do PMI

Cíle školení

Cílem školení Úvod do PMI je stručně představit standardy projektového řízení PMI s důrazem na standard PMI PMBOK Guide 5th Edition, základní terminologii, skupiny procesů a vědomostní oblasti, jakož i rozdělení projektových rolí a odpovědností podle PMI.

Kurz vede hlavní trenér POTIFOB - Ing. Štefan Ondek, PMP.

 

Účastníci a přínosy

Tento kurz je vhodný pro projektové manažery, vedoucí týmů, projektové koordinátory, analytiky, pracovníky z oblasti řízení lidských zdrojů a všechny, kteří: 

  • řídí projekty nebo se na nich podílejí 
  • chtějí získat rychlý základní přehled o standardech projektového řízení PMI.

 

Školení Úvod do PMI Vám dá odpověď na následující otázky:

  • Co je PMI a jaké standardy projektového řízení vydává?
  • Jaký je účel, základní terminologie a struktura standardu PMI PMBoK Guide (skupiny procesů, vědomostní oblasti)?
  • Jak by měly být rozděleny pravomoci a odpovědnosti mezi sponzora projektu, projektového manažera a ostatní projektové role?

 

Popis školení

Úvod do PMI je půldenní školení projektového řízení, jehož obsah je shodný s prvním půldnem (3,5 hodin) našeho kurzu Příprava na certifikaci PMI PMP / CAPM 1. část. Zpravidla ho realizujeme v slovenštine s použitím anglické odborné terminologie, přičemž po dohodě ho lze uskutečnit i čistě v češtině, čistě v angličtině nebo němčině. Vzdělávací materiály, které obdrží každý účastník, jsou k dispozici v angličtině.

V rámci školení získáte úvodní přehled o standardech PMI s důrazem na PMI PMBOK Guide, základní terminologii, struktuře, skupinách procesů, vědomostních oblastech, jakož i o základním rozdělení rolí a odpovědností v projektu dle standardu PMI. Zároveň získáte představu o tom, co se můžete naučit na našich kurzech projektového řízení Příprava na certifikaci PMI PMP / CAPM 1. a 2. část.

 

Místo konání 

Informace o místě konání našich veřejných kurzů projektového řízení najdete na podstránce Školící prostory.

 

Otevřené, polootevřené a vnitrofiremní kurzy i školení

Polootevřené a vnitrofiremní školení Úvod do PMI provádíme v prostorách zákazníka nebo po dohodě v jiných lokalitách. Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PMI, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Půldenní školení projektového managementu Úvod do PMI stojí 1.000 Kč na osobu + DPH. V ceně jsou zahrnuty potřebné školící materiály a občerstvení.

Možné slevy

Při objednávce veřejných kurzů pro více osob, pro samoplátce a vnitrofiremní kurzy nabízíme obdobné slevy a zvýhodnění jak u našich kurzů PRINCE2.

Speciální nabídka

Pokud si u nás objednáte školení Úvod do PMI a do 30 kalendářních dnů od jeho absolvování si u nás závazně objednáte náš kurz Příprava na certifikaci PMI PMP / CAPM, obdržíte slevu z ceny tohoto kurzu ve výši  800 Kč.

 

Záruka nejlepší ceny

Pokud kdekoliv obdržíte výhodnější cenovou nabídku školení Úvod do PMI vedeného držitelem certifikátu PMI PMP realizovaného v České republice nebo na Slovensku jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

Všechny uvedené ceny jsou platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše obchodní podmínky.

 

Kalendář kurzů a školení

Termín školení Úvod do PMI je zhodný s prvním půldnem školení PMI 1. část. Pro informace o termínech a cenách našich kurzů a školení klikněte na Kalendář školení. Pokud Vám uvedené termíny nevyhovují,  kontaktujte nás prosím.

 

Jak objednat?

Prosím vyplňte náš objednávkový formulář nebo nás kontaktujte:    

POTIFOB, s.r.o.,  , tel. +420 605 404 569.

Monika Ondeková, ředitelka pro prodej a provoz, ondekova@potifob.com.