Menu

Naši trenéři a konzultanti

Ing. Štefan Ondek, PMP, PRINCE2, MSP a P3O Approved Trainer, MSP Registered Advanced Practitioner, PRINCE2 a P3O Registered Practitioner, MoV Foundation, Managing Benefits Foundation, IPMA B, TOCICO CoA

Ing. Štefan Ondek, PMP, hlavní trenér POTIFOB. Má téměř 20-leté praktické zkušenosti s řízením projektů, budováním projektového řízení v organizacích a vedením školení projektového řízení.

Je certifikovaný senior projektový a programový manažer (PMI PMP, MSP Registered Advanced Practitioner, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MoP a P3O Registered Practitioner, MoV a Managing Benefits Foundation, TOCICO Certificate of Achievement). Akreditovaný trenér - Approved Trainer PRINCE2 již od 1.5.2009. Člen mezinárodního autorského týmu nejnovější verze anglických certifikačních zkoušek PRINCE2 Foundation AXELOS. Odborný korektor PMI PMBOK Guide 6th Edition. První akreditovaný trenér PRINCE2 Agile, MSP - Managing Successful Programmes, MoP - Management of Portfolios a P3O - Portfolio, Programme & Project Offices v ČR a SR. Vyškolil a připravil na úspěšnou certifikaci PRINCE2, PMI, MSP, MoP a P3O přes 2 400 posluchačů z Česka, Slovenska, Maďarska, Velké Británie a mnoha dalších zemí.

Vede kurzy PRINCE2 Foundation i Practitioner, Příprava na certifikaci PMI PMP/ CAPM, Agile Scrum Foundation, PRINCE2 Agile Practitioner, Příprava na certifikaci PMI-ACP, Úvod do PMI, Úvod do PRINCE2, Úvod do PRINCE2 Agile, MSP Foundation a Practitioner, MoP Foundation a Practitioner, P3O Foundation a Practitioner aj. v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Poskytuje poradenství s využitím těchto standardů a rámců. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro vykonávání kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.


Ing. Jan Brada, PMP je zkušený certifikovaný senior projektový manažer a IT manažer (IPMA B, PMI PMP, ITIL Foundation, Practitioner, OSA a SO, COBIT 5 Foundation) s více než 15-letou praxí s řízením IT projektů i služeb a více než 12-letými zkušenostmi s vedením školení. Je akreditovaný trenér ITIL.

Vede naše certifikační kurzy ITIL Foundation a Practitioner, COBIT 5 Foundation, přípravné kurzy na certifikace odborníků na projektové řízení IPMA A-D a NSK 63-006-N Administrátor projektu, 63-007-R Manažer projektu a 63-008-T Manažer programů a komplexních projektů v češtině i angličtině. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro vykonávání kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.


Martin Caron - PRINCE2, P3O, MSP Approved Trainer, ITIL Service Manager, Managing Benefits Foundation

Martin Caron, BSc, MSP Advanced Practitioner, PRINCE2, P3O a MoP Registered Practitioner, certifikovaný ITIL Service Manager, Managing Benefits Foundation. Akreditovaný trenér MoP, MSP, P3O a PRINCE2.

Vede kurzy MoP - Management of Portfolios, MSP (Managing Successful Programmes), P3O (Portfolio, Programme & Project Management Offices), PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner, manažerské simulace GamingWorks Challenge of Egypt a Taikiti Bay.

Na profesionální úrovni ovládá anglický a německý jazyk, jeho rodným jazykem je holandština.


Martina Jiříčková

Mgr. Martina Jiříčková, akreditovaná trenérka PRINCE2, první česká akreditovaná trenérka PRINCE2 Agile a Agile Scrum Master. Certfikovaná projektová manažerka a scrum master (PRINCE2 a PRINCE2 Agile Registered Practitioner, EXIN Agile Scrum Master). Projektovým managementem se zabývá od roku 2011. Má zkušenosti s řízením projektů v odvětvích dopravy, vědy, výzkumu a evropských strukturálních fondů. K.j. se podílela na vedení projektů Popularizace výsledků dopravního výzkumu a Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy, přičemž vytvořila příručku Příprava a management projektů 7. RP (Horizont 2020). Je také autorkou anglicko-českého terminologického slovníku Agile Scrum EXIN, odbornou korektorkou PMI PMBOK Guide 6th Edition a české verze certifikačních zkoušek Agile Scrum Master i Foundation EXIN.

Působí jako lektorka kurzů PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, Agile Scrum Foundation, Agile Scrum Master, PRINCE2 Agile Practitioner, Příprava na certifikaci PMI-ACP, Úvod do Agile Scrum, Úvod do PRINCE2, Úvod do PRINCE2 Agile i jako autorizovaný dohled (invigilator) nad certifikačními zkouškami PRINCE2, ITIL a EXIN.

Na profesionální úrovni ovládá angličtinu a slovenštinu, jejím rodným jazykem je čeština.


Ing. Monika Ondeková - PRINCE2, MSP, P3O, MoV Foundation, business & life coach

Ing. Monika Ondeková, mentor a coach.

Disponuje mnohaletými zkušenostmi s vedením organizací v komerčním i neziskovém sektoru.

Držitelka certifikátů PRINCE2, MSP, MoP, P3O, MoV a MoP Foundation, autorizovaný dohled nad certifikačními zkouškami PRINCE2, MoP, MSP, P3O, ITIL, EXIN všech úrovní. Je také certifikovaný business a life coach. Domluví se anglicky, česky, francouzsky a slovensky.


PhDr. Miroslav Sedlák, MBA, PRINCE2 Approved Trainer, PRINCE2 a P3O Registered PractitionerPhDr. Miroslav Sedlák, MBA, certifikovaný senior projektový manažér (PRINCE2, PRINCE2 Agile a P3O Registered Practitioner), akreditovaný trenér PRINCE2 a PRINCE2 Agile.

V průběhu své kariery prošel množstvím vedoucích pozicí v mezinárodních korporacích a diplomatických službách, zejména v oblastech public relations a hospodářské diplomacie.

V současnosti působí jako lektor manažerských dovedností, zejména v oblasti projektového řízení, a mediátor. Dále je subject matter expertem AXELOS pro standard PRINCE2 a autorem českého i slovenského překladu knihy PRINCE2: Précis - shrnutí klíčových prvků PRINCE2 od "otce" PRINCE2 Colina Bentleyho.

Vede kurzy PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a další v češtině, slovenštině i angličtině, v případě potřeby také v ruštině nebo maďarštině. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro výkon kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.