Menu

Naši trenéři a konzultanti

Ing. Štefan Ondek, PMP, PRINCE2, MSP a P3O Approved Trainer, MSP Registered Advanced Practitioner, PRINCE2 a P3O Registered Practitioner, MoV Foundation, Managing Benefits Foundation, IPMA B, TOCICO CoA

Ing. Štefan Ondek, PMP, hlavní trenér POTIFOB. Má téměř 20-leté praktické zkušenosti s řízením projektů, budováním projektového řízení v organizacích a vedením školení projektového řízení.

Je certifikovaný senior projektový a programový manažer (PMI PMP, IPMA B, MSP Registered Advanced Practitioner, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MoP a P3O Registered Practitioner, MoV a Managing Benefits Foundation, TOCICO Certificate of Achievement). Akreditovaný trenér - Approved Trainer PRINCE2 již od 1.5.2009. První akreditovaný trenér PRINCE2 Agile, MSP - Managing Successful Programmes, MoP - Management of Portfolios a P3O - Portfolio, Programme & Project Offices v ČR a SR. Vyškolil a připravil na úspěšnou certifikaci PRINCE2, PMI, MSP, MoP a P3O přes 2 300 posluchačů z Česka, Slovenska, Maďarska, Velké Británie a mnoha dalších zemí.

Vede kurzy PRINCE2 Foundation i Practitioner, PRINCE2 Agile Practitioner, Příprava na certifikaci PMI PMP / CAPMÚvod do PMIÚvod do PRINCE2, Úvod do PRINCE2 AgileMSP Foundation a Practitioner, MoP Foundation a Practitioner, P3O Foundation a Practitioner aj. v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Poskytuje také poradenství s využitím těchto standardů. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro vykonávání kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.


Ing. Jan Brada, PMP je zkušený certifikovaný senior projektový manažer a IT manažer (IPMA B, PMI PMP, ITIL Foundation, Practitioner, OSA a SO, COBIT 5 Foundation) s více než 15-letou praxí s  řízením IT projektů i služeb a více než 12-letými zkušenostmi s vedením školení. Je akreditovaný trenér ITIL.

Vede naše certifikační kurzy ITIL Foundation a Practitioner, COBIT 5 Foundationpřípravné kurzy na certifikace odborníků na projektové řízení IPMA A-D a NSK 63-006-N Administrátor projektu, 63-007-R Manažer projektu a 63-008-T Manažer programů a komplexních projektů v češtině i angličtině. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro vykonávání kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.


Martin Caron - PRINCE2, P3O, MSP Approved Trainer, ITIL Service Manager, Managing Benefits Foundation

Martin Caron, BSc, MSP Advanced Practitioner, PRINCE2, P3O a MoP Registered Practitioner, certifikovaný ITIL Service Manager, Managing Benefits Foundation. Akreditovaný trenér MoP, MSP, P3O a PRINCE2. Ředitel a majitel holandské společnosti OpEyE Consulting, člena Project Associates.

Vede kurzy MoP - Management of Portfolios, MSP (Managing Successful Programmes), P3O (Portfolio, Programme & Project Management Offices), PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner, manažerské simulace GamingWorks Challenge of Egypt a Taikiti Bay.

Na profesionální úrovni ovládá anglický a německý jazyk, jeho rodným jazykem je holandština.


Martina Jiříčková

Mgr. Martina Jiříčková, akreditovaná trenérka PRINCE2, PRINCE2 Agile a EXIN Agile Scrum Master, certfikovaná projektová manažerka a scrum master (PRINCE2 a PRINCE2 Agile Registered Practitioner, EXIN Agile Scrum Master). Projektovým managementem se zabývá od roku 2011. Má zkušenosti s řízením projektů v odvětvích dopravy, vědy, výzkumu a evropských strukturálních fondů. K.j. se podílela na vedení projektů Popularizace výsledků dopravního výzkumu a Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy, přičemž vytvořila příručku Příprava a management projektů 7. RP (Horizont 2020). V rámci pracovní stáže v CZELO - Czech Liaison Office for Research and Development v Bruselu se zúčastnila série konferencí a seminářů zaměřených na přípravu i řízení evropských projektů v oblasti vědy a výzkumu.

Působí jako lektorka kurzů PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, Agile Scrum Foundation, Agile Scrum MasterPRINCE2 Agile Practitioner, Příprava na certifikaci PMI-ACPÚvod do Agile ScrumÚvod do PRINCE2Úvod do PRINCE2 Agile i jako autorizovaný dohled (invigilator) nad certifikačními zkouškami PRINCE2, ITIL a EXIN.

Na profesionální úrovni ovládá angličtinu a slovenštinu, jejím rodným jazykem je čeština.


Ing. Monika Ondeková - PRINCE2, MSP, P3O, MoV Foundation, business & life coach

Ing. Monika Ondeková, mentor a coach.

Disponuje mnohaletými zkušenostmi s vedením organizací v komerčním i neziskovém sektoru.

Držitelka certifikátů PRINCE2, MSP, MoP, P3O, MoV a MoP Foundation, autorizovaný dohled nad certifikačními zkouškami PRINCE2, MoP, MSP, P3O, ITIL, EXIN všech úrovní. Je také certifikovaný business a life coach. Domluví se anglicky, česky, francouzsky a slovensky.


PhDr. Miroslav Sedlák, MBA, PRINCE2 Approved Trainer, PRINCE2 a P3O Registered PractitionerPhDr. Miroslav Sedlák, MBA, certifikovaný senior projektový manažér (PRINCE2, PRINCE2 Agile a P3O Registered Practitioner), akreditovaný trenér PRINCE2 a PRINCE2 Agile.

V průběhu své kariery prošel množstvím vedoucích pozicí v mezinárodních korporacích a diplomatických službách, zejména v oblastech public relations a hospodářské diplomacie.

V současnosti působí jako lektor manažerských dovedností, zejména v oblasti projektového řízení, a mediátor. Dále je subject matter expertem AXELOS pro standard PRINCE2 a autorem českého i slovenského překladu knihy PRINCE2: Précis - shrnutí klíčových prvků PRINCE2 od "otce" PRINCE2 Colina Bentleyho.

Vede kurzy PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a další v češtině, slovenštině i angličtině, v případě potřeby také v ruštině nebo maďarštině. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro výkon kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.