Menu

Naši trenéři a konzultanti

Ing. Štefan Ondek, PMP, PRINCE2, MSP a P3O Approved Trainer, MSP Registered Advanced Practitioner, PRINCE2 a P3O Registered Practitioner, MoV Foundation, Managing Benefits Foundation, IPMA B, TOCICO CoA

Ing. Štefan Ondek, PMP, vedoucí trenér. Má téměř 20-leté praktické zkušenosti s řízením projektů, budováním projektového řízení v organizacích a vedením školení projektového řízení.

Vyškolil a připravil na úspěšnou certifikaci PRINCE2, PMI, MSP, MoP a P3O přes 2 400 posluchačů z Česka, Slovenska, Maďarska, Velké Británie a mnoha dalších zemí.

Kvalifikace a expertní role:

  • certifikovaný senior projektový a programový manažer (PMI PMP, MSP Registered Advanced Practitioner, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MoP a P3O Registered Practitioner, Agile Scrum Master, MoV a Managing Benefits Foundation, TOCICO Certificate of Achievement)
  • akreditovaný trenér - Approved Trainer PRINCE2 již od 1.5.2009
  • 1. akreditovaný trenér PRINCE2 Agile, MSP - Managing Successful Programmes, MoP - Management of Portfolios a P3O - Portfolio, Programme & Project Offices v ČR a SR
  • člen mezinárodního autorského týmu nejnovější verze anglických certifikačních zkoušek PRINCE2 Foundation AXELOS
  • odborný korektor standardů PMI PMBOK Guide 6th Edition a The Standard for Program Management 4th Edition
  • akreditovaný trenér EXIN Agile Scrum Master
  • člen EXIN Professionals Group, mezinárodního týmu externích odborníků dohlížejícího na kvalitu certifikací EXIN
  • autorizovaný zástupce autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro výkon kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.

Vede naše kurzy:

aj. v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Poskytuje poradenství při nasazování i používání těchto standardů a rámců.

Bližší informace o Štefanovi najdete na stránce O nás.


PhDr. Hana Božková, CSM, PRINCE2 Registered Practitioner, trenérka Agile Scrum

PhDr. Hana Božková, CSM, diplomovaný ekonom. Má víc než 15-leté praktické zkušenosti s řízením projektů v oblasti IT s využitím agilních i vodopádových metod vývoje. Zkušený Certified ScrumMaster a PRINCE2 Practitioner se specializací na agilní vývoj v oblasti business intelligence v bankovnictví. Je členkou profesních organizací Project Management Institute (PMI) a Scrum Alliance®. Disponuje rozsáhlými znalostmi IT, např. IT standardů (ITIL, COBIT), databázových aplikací, dotazovacích jazyků, DWH, relačních databázových systémů, ETL, OLAP aj.

Vede naše pražské veřejné kurzy:

v češtině i angličtině.


Ing. Jan Brada, PMP je zkušený certifikovaný senior projektový manažer a IT manažer (IPMA B, PMI PMP, PRINCE2 Registered Practitioner, ITIL Foundation, Practitioner, OSA a SO, COBIT 5 Foundation) s více než 18-letou praxí s řízením IT projektů i služeb a více než 12-letými zkušenostmi s vedením školení. Je akreditovaný trenér ITIL a PRINCE2.

Vede naše kurzy:

v češtině i angličtině. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro výkon kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.


Martin Caron - PRINCE2, P3O, MSP Approved Trainer, ITIL Service Manager, Managing Benefits Foundation

Martin Caron, BSc, MSP Advanced Practitioner, PRINCE2, P3O a MoP Registered Practitioner, certifikovaný ITIL Service Manager, Managing Benefits Foundation. Akreditovaný trenér MoP, MSP, P3O a PRINCE2.

Vede:

Na profesionální úrovni ovládá anglický a německý jazyk, jeho rodným jazykem je holandština.


Martina Jiříčková

Mgr. Martina Jiříčková, akreditovaná trenérka PRINCE2, PRINCE2 Agile a Agile Scrum Master. Certfikovaná projektová manažerka a scrum master (PRINCE2 a PRINCE2 Agile Registered Practitioner, EXIN Agile Scrum Master). Projektovým managementem se zabývá od roku 2011. Má zkušenosti s řízením projektů v odvětvích dopravy, vědy, výzkumu a evropských strukturálních fondů. Je také autorkou anglicko-českého terminologického slovníku Agile Scrum EXIN, odbornou korektorkou PMI PMBOK Guide 6th Edition a české verze certifikačních zkoušek Agile Scrum Master i Foundation EXIN.

Vede naše vybrané vnitrofiremní kurzy:

Na profesionální úrovni ovládá angličtinu a slovenštinu, jejím rodným jazykem je čeština.


Ing. Monika Ondeková - PRINCE2, MSP, P3O, MoV Foundation, business & life coach

Ing. Monika Ondeková, mentor a coach.

Disponuje mnohaletými zkušenostmi s vedením organizací v komerčním i neziskovém sektoru.

Držitelka certifikátů PRINCE2, MSP, MoP, P3O, MoV a MoP Foundation. Autorizovaný dohled nad certifikačními zkouškami PRINCE2, MoP, MSP, P3O, ITIL, EXIN všech úrovní. Certifikovaný business a life coach. Domluví se anglicky, česky, francouzsky a slovensky.


PhDr. Miroslav Sedlák, MBA, PRINCE2 Approved Trainer, PRINCE2 a P3O Registered PractitionerPhDr. Miroslav Sedlák, MBA, certifikovaný senior projektový manažér (PRINCE2, PRINCE2 Agile a P3O Registered Practitioner), akreditovaný trenér PRINCE2 a PRINCE2 Agile.

V průběhu své kariery prošel množstvím vedoucích pozicí v mezinárodních korporacích a diplomatických službách, zejména v oblastech public relations a hospodářské diplomacie.

V současnosti působí jako lektor manažerských dovedností, zejména v oblasti projektového řízení, a mediátor. Dále je subject matter expertem AXELOS pro standard PRINCE2 a autorem českého i slovenského překladu knihy PRINCE2: Précis - shrnutí klíčových prvků PRINCE2 od "otce" PRINCE2 Colina Bentleyho.

Vede naše kurzy PRINCE2 Foundation, Practitioner a další v češtině, slovenštině i angličtině, v případě potřeby také v ruštině nebo maďarštině. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro výkon kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.