Menu

Lean Six Sigma (LSS) Yellow Belt (YB) – základní školení

Lean Six Sigma (LSS) Yellow Belt (YB) – základní školení

Toto školení poskytuje přehled o metodách Lean a Six Sigma a jejich nástrojích v kancelářském prostředí. Školení LSS Yellow Belt je určeno pro manažery projektů, řídící pracovníky, vedoucí a členy dočasných a stálých týmů v organizaci. Je vhodné také pro podnikatele, kteří chtějí komplexně pochopit metodologii Lean Six Sigma. Školení Lean Six Sigma Yellow Belt poskytuje praktický přehled a přístupy k Lean a Six Sigma projektům podle metod DMAIC a PDCA v kancelářském prostředí. Odhaluje základní oblasti plýtvání v úskalí v procesu.


Obsahová náplň školení Lean Six Sigma Yellow Belt – základní školení

1. Co je “Lean” a „Six Sigma“ a její přínosy

• Příklady projektů (Lean) Six Sigma v kancelářském prostředí.
• Metodiky projektů zlepšování DMAIC, DMADV, PDCA
• Definice plýtvání v každodenní práci
• Definice Procesu a Neustálého zlepšování, Přístup k řešení problémů
• Řízení změn

2. Definování příležitostí a projektu zlepšování

• Popis problému. Popis procesu. SIPOC diagram, SOW
• Požadavky zákazníků. Cíl projektu zlepšování.
• Procesní a hodnotová mapa

3. Měření ukazovatelů procesu a spokojnosti zákazníka

• Identifikace ukazovatelů procesu.
• Proměnlivost procesu a její měření
• Sběr dat o procesu a hodnocení úrovně výkonnosti.

4. Analýza dat o procesu a identifikace příčin problémů

• Podrobnější popis procesu „AS IS”. Grafické nástroje analýzy procesu.
• Statistické nástroje analýzy procesu.
• Diagram „Proč”. Identifikace klíčových příčin problémů.

5. Zlepšení procesu

• Návrh a výběr zlepšení. Diagram „Jak”.
• Lean Six Sigma Tool box zlepšení procesu.
• Popis nového stavu „TO BE”.
• Standardizace práce
• Kritické myšlení
• 5S a Visual management

6. Řízení a kontrola nového stavu

• Standardizace zlepšení procesu.
• Monitorování procesu.
• Prezentace výsledků.

Trvání kurzu

Lean Six Sigma Yellow Belt - 2 dny

Cena

11.000 Kč bez DPH na osobu

Poznámka: Součástí tohoto základního školení může být po dohodě i odškolená a připravená i takzvaná Value Stream Map VSM (hodnotová mapa) pro libovolně zvolený proces z Vašeho pracovního prostředí. Příprava a školení samotné VSM není součástí základního školení LSS YB.

Jak objednat?

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu.

Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.