Menu

Změny týkající se zkoušek EXIN vyvolané vstupem GDPR do platnosti

Změny týkající se zkoušek EXIN vyvolané vstupem GDPR do platnosti

Mezinárodní zkušební institut EXIN, který již od 1.1.2018 nemá oprávnění pro poskytování certifikačních zkoušek PRINCE2 a ITIL (má ho pouze PeopleCert) a který nám dodává akreditační služby a certifikační zkoušky Agile Scrum a VeriSM, nám 23.5.2018 v 17:16 bez předchozího upozornění oznámil, že kvůli vstupu GDPR do platnosti nám již nebude oznamovat výsledky zkoušek kandidátů, pro které je objednáváme. Dále s námi navzdory naší výzvě z 8.5.2018 a následným připomenutím se dosud nepodepsal zpracovatelskou doložku, potřebnou podle GDPR na to, abychom mu mohli dále poskytovat údaje kandidátů potřebné pro objednání certifikačních zkoušek.

Obdržení výsledků zkoušek absolventů našich kurzů, které jejich jménem objednáváme i hradíme a na základě kterých s nimi podle potřeby domlouváme další kroky (opravné pokusy apod.), považujeme za náš oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Podepsání zpracovatelské doložky ze strany EXINu zas považujeme za nutnou podmínku, abychom mohli u EXINu dále objednávat certifikační zkoušky. Bohužel, jednání, která jsme s EXINem vedli v dobré víře, k vyřešení této situace, byla dosud bezvýsledná.

Proto přistupujeme k následujícím krokům:

1. S okamžitou platností (tj. k 25.5.2018) přestáváme přijímat objednávky na zkoušky EXIN. Kandidáti, kteří k dnešnímu dni mají u nás objednané zkoušky od EXINu, je mohou absolvovat do 21.12.2018. Ostatní si je mohou v případě zájmu objednat přímo u EXINu.

2. Oddělujeme poskytování našich kurzů s akreditací EXIN od poskytování certifikačních zkoušek EXIN. Z toho vyplývá, že:

• Kurzy Agile Scrum Foundation (ASF) v naší nabídce nahrazujeme kurzem Základy agile – Agile Foundation. Tento kurz má obsah shodný s původním kurzem ASF (všechny školicí materiály k němu jsme si buď vytvořili sami nebo je máme licenčně ošetřené přímo s jejich vlastníky), avšak čas, který původně zabírala zkouška ASF, nově využijeme pro simulaci Scrumu Lego4Scrum. Poslední veřejný kurz ASF v Česku v původní podobě proběhne 25.-26.6.2018. Již smluvené vnitrofiremní kurzy ASF dodáme tak, jak byly objednány, pokud zákazník nepožádá o změnu.

Kurz Základy agile bude současně i nadále sloužit k přípravě na vybrané zkoušky agile a Scrumu základní úrovně. Z nich zájemcům primárně doporučujeme renomované zkoušky Professional Scrum Master I (PSM I) od Scrum.org. Scrum.org je akreditační a certifikační orgán, který založil a vede Ken Schwaber – jeden z dvou hlavních autorů Scrumu. Připuštění ke zkouškám Scrum.org není podmíněno absolvováním kurzu a objednává si je kandidát přímo u Scrum.org.

• Kurz Agile Scrum Master + Product Owner (ASM + ASPO) v naší nabídce nahrazujeme kurzem Scrum Master + Product Owner. Tento kurz má obsah v podstatě stejný s kurzem ASM + ASPO, avšak jsou z něho vyjmuty organizační informace týkající se zkoušek ASM a ASPO EXIN. Poslední veřejný kurz ASM + ASPO v Česku v původní podobě proběhne 27.-28.6.2018. Již smluvené vnitrofiremní kurzy ASM + ASPO dodáme tak, jak byly objednané, pokud zákazník nepožádá o změnu.

Kurz Scrum Master + Product Owner bude současně i nadále sloužit k přípravě na vybrané zkoušky agile a Scrumu. Z nich zájemcům primárně doporučujeme renomované zkoušky základní úrovně Professional Scrum Master I (PSM I) a Professional Product Owner I (PSPO I) od Scrum.org nebo zkoušky pokročilé úrovně PSM II, resp. PSPO II od Scrum.org nebo zkoušky PMI-ACP. Připuštění ke zkouškám PMI není podmíněno absolvováním kurzu a objednává si je kandidát přímo u PMI.

• Kurzy VeriSM zůstávají v naší nabídce v původní podobě, avšak až do odvolání pro ně nezabezpečujeme certifikační zkoušky. Ty si mohou žadatelé objednat přímo od některé ze zkušebních institucí, oprávněných pro jejich výkon vlastníkem VeriSM – nadací IFDC.

Ostatní naše kurzy nadále poskytujeme beze změn. Děkujeme za pochopení a věříme, že nám zachováte přízeň.

 

Přidat komentář