Menu

Value Stream Map (VSM) – rozšířené školení

Value Stream Map (VSM) školení – rozšířené školení

Toto školení poskytuje stručný přehled o metodologii Lean a Six Sigma a jejích nástrojích v kancelářském prostředí. VSM školení je školení v reálném kancelářském prostředí a naučí účastníky mapovat a analyzovat tzv. office procesy technikou VSM (Value Stream Mapping), která pomáhá odhalit plýtvání a identifikuje příležitosti pro zlepšení procesů. Součástí kurzu je realizace hodnotové a časové analýzy reálného projektu vybraného kancelářského podniku a návrh budoucího stavu procesu.

Obsahová náplň Value Stream Map (VSM) školení – rozšíření základního školení Lean Six Sigma Yellow Belt

Výsledkem workshopu je připravená hodnotová mapa zvoleného procesu AS-IS z organizace. Sumarizace procesových kroků, slabých míst v procesu, plýtvání v procesu. Návrh hodnotové mapy TO-BE.
Praktické využití Value Stream Mapping: VSM jako podrobná vizualizace procesů umožní managementu identifikovat příčiny zbytečného plýtvání zdrojů (času, lidské práce, materiálních, informačních nebo finančních zdrojů). Techniku Value Stream Mapping používají pracovníci, kteří mají zodpovědnost za zlepšování procesů nebo řízení kvality v organizaci. Mapování hodnotových toků pomáhá odhalit možné ztráty, úzká místa, slabé stránky a důvody neefektivních toků kdekoliv v organizaci. Je možné ji aplikovat na celou organizaci nebo jenom na její určitou část.

Trvání kurzu

VSM – Value Stream Map (Hodnotová mapa) – doporučeno 1-2 dny

Cena

2.970 Kč bez DPH / osobu / den

Poznámka: Toto školení VSM může být použité jako nadstavba základního školení LSS Yellow Belt rozšířeného o další 1-2 dny školení VSM. VSM školení může být však uskutečněné i jako samostatný 1-2 denní individuální kurz.

Doporučení: Připravený skutečný proces z prostředí dané organizace, nabízíme pomoc před samotným školením za účelem identifikace konkrétního procesu.
Minimální počet účastníků 5

Maximální počet účastníků 16

Jak objednat?

Kurz nabízíme jako vnitrofiremní.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte s uvedením počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu.

Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.