Menu

DevOps Professional a Master

Výraz DevOps je spojení slov ‘Development‘ - vývoj a ‘Operations‘ - provoz. DevOps je soubor nejlepších praktik, které kladou důraz na spolupráci a komunikaci IT profesionálů (vývojářů, operátorů a podpůrných zaměstnanců) v životním cyklu aplikací a služeb. To vede k:

 • nepřetržité integraci - snadnému předávání z vývoje do provozu a podpory
 • nepřetržitému nasazování - kontinuálnímu nebo co nejčastějšímu vydávání
 • nepřetržité zpětné vazbě - vyhledávání zpětné vazby od stakeholderů v každé fázi životního cyklu

DevOps mění způsob, jakým jednotlivci přemýšlí o své práci. DevOps si cení rozmanitosti hotové práce, podporuje procesy akcelerující míru, ve které si firmy uvědomují hodnotu, a měří efekt sociálních i technických změn. DevOps je způsob myšlení i práce, který umožňuje jednotlivcům a organizacím vytvářet a zachovávat udržitelné pracovní postupy.

Úspěšný DevOps:

 • má kulturu bez obviňování, která sdílí příběhy a rozvíjí empatii, umožňuje lidem a týmu procvičovat své dovednosti efektivně a trvale
 • poskytuje aplikace a služby pro výrobu Just-in-Time (JiT)
 • zajišťuje kontinuitu IT služeb pomocí risk based přístupu k potřebám businessu
 • řídí celý životní cyklus aplikací a služeb, včetně podmínek konce životnosti (end-of-life)

Kurz a certifikace DevOps Professional se zabývá znalostí DevOpsu. Kurz a certifikace DevOps Master se soustředí na přidání praktických dovedností ke znalostem, což umožňuje DevOps Masterovi úspěšně zprostředkovávat DevOps do týmů a podporovat jeho principy v organizaci.

Cílová skupina

DevOps je nejznámější v oblasti softwarového vývoje, ale jeho principy jsou využitelné v projektech IT služeb a dalších oblastech. Školení a certifikace DevOps Professional a Master jsou vhodné pro každého profesionála, který chce doplnit své znalosti o nejnovější vývoj v ICT managementu.

Certifikace EXIN DevOps Professional a Master (expert) jsou určeny pro kohokoliv, kdo pracuje v týmu využívající DevOps, nebo ve společnosti, která zvažuje přechod na způsob práce dle DevOps. Cílová skupina zahrnuje:

 • vývojáře aplikací nebo služeb a Product Ownery
 • Scrum Mastery
 • projektové manažery
 • test inženýry
 • test manažery
 • manažery IT služeb
 • procesní manažery
 • Lean IT Practitionery.

Očekává se, že účastníci kurzu mají vstupní znalosti agile alespoň na úrovni Agile Scrum Foundation. Doporučují se také vstupní znalosti ITSM alespoň na úrovni ITIL Foundation a základní znalosti projektového řízení (kupř. na úrovni PRINCE2 Foundation).

 

Kontext certifikací EXIN DevOps Professional a Master

Tyto zkoušky jsou součástí kvalifikačního programu EXIN a byly vyvinuty ve spolupráci s mezinárodními odborníky. Kandidát musí být obeznámen se základními koncepty DevOps, včetně základní terminologie IT Service Managementu, Lean a Scrum.

Certifikační kurzy DevOps Professional a DevOps Master s akreditací EXIN uvedeme na trh v průběhu roku 2018.

 

Metody výuky

Na našich kurzech DevOps používáme kombinaci výkladu lektora a skupinových cvičení účastníků kurzu s následnou prezentací výsledků. Během kurzu si účastníci ověří své znalosti pomocí oficiálních zkušebních otázek podobných otázkám použitým při reálné certifikační zkoušce.

Mezinárodní certifikační zkoušku DevOps Master doporučujeme účastníkům psát v pozdějším termínu, dle dohody s lektorem, protože se jedná o náročnou zkoušku, která vyžaduje studium další literatury. Zkouška se píše v anglickém jazyce a trvá 120 minut + 30 minut navíc pro kandidáty, jejichž rodným jazykem není angličtina.

 

Cena

Cena kurzu DevOps Professional je 14.900 Kč/ os. + 3.800 Kč/ os. cert. zkouška EXIN

Ceny kurzů DevOps Master budeme publikovat na tomto místě při uvedení tohoto kurzu na trh.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Možné slevy

Poskytujeme slevy pro vnitrofiremní kurzy a samoplátce. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

 

Termíny a postup objednání

V našem kalendáři zvolte termín a místo, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Pokud jste nenašli pro Vás vhodný termín, nebo když máte zájem o vnitrofiremní termín, kontaktujte nás prosím s uvedením předmětu Vašeho zájmu, počtu osob, požadovaného místa konání, rámcového termínu a Vašich kontaktních údajú. Do 2 pracovních dnů Vám zašleme nabídku.