Menu

Agile Scrum Master + Product Owner

 • Pracujete v oblasti projektového řízení, vývoje produktů nebo řízení IT služeb?
 • Máte již základní znalosti agilních rámců, technik a nástrojů, zejména Scrum, chcete si procvičit jejich aplikaci a dovědět se víc?
 • Chcete pracovat (více) agilně?
 • Máte zájem složit mezinárodní certifikační zkoušku renomovaného institutu EXIN® potvrzující Vaše dovednosti a znalosti Agile a Scrum?
 • Chcete získat žádaný titul Scrum Master nebo Product Owner?

Pak je náš kurz Agile Scrum Master + Product Owner právě pro vás.

Popis kurzu

Dvoudenní prezenční kurz s následnou certifikační zkouškou akreditovaný EXIN tvořen vyváženou směsí výkladu a praktických cvičení. Vedou ho naši zkušení česky mluvící akreditovaní trenéři Agile Scrum, držitelé certifikátů EXIN Agile Scrum Master a Product Owner, PRINCE2 Agile Practitioner a dalších. Po kurzu je možné u nás absolvovat certifikační zkoušku EXIN Agile Scrum Master nebo Product Owner (případně kombinaci Agile Scrum Master a Product Owner Bridge).

Obsah kurzu je v souladu se sylaby EXIN Agile Scrum Master a Product Owner. V případě zájmu o zaslání sylabu nás prosím kontaktujte.

Agile Scrum je o spolupráci vedoucí k úspěšnému dosahování cílů. Agilní metody, postupy, nástroje i techniky jsou populární v oblasti softwarového vývoje a čím dál tím víc se používají i v jiných oblastech. Scrum pokrývá vytváření samořídících, crossfunkčních týmů, které na konci každé iterace - sprintu dodávají použitelný výstup.

Tento kurz se soustřeďuje na aplikování Scrumu i dalších agilních přístupů a technik v práci v rolích Scrum Mastera a Product Ownera. Jedná se o školení pokročilé úrovně, které od účastníků vyžaduje vstupní znalosti odpovídající obsahu kurzu Agile Scrum Foundation.

 

Obsah kurzu

1. Agilní způsoby práce

 • opakování základů Agile
 • vývojový proces
 • Agilní Manifest
 • rodina agilních rámců a metod - Scrum, Lean, DevOps...

2. Scrum

 • základy a hodnoty Scrumu
 • role Scrumu
 • události Scrumu
 • artefakty Scrumu

3. Agilní plánování, odhadování, monitorování (pokročilejší úroveň)

 • postupné plánování po vrstvách (strategie, portfolio, produkt, release, iterace, den)
 • vize a cestovní mapa (roadmap) produktu
 • relativní odhadování
 • rychlost týmu (velocity)
 • sledování postupu práce

4. Škálování Scrumu

 • škálování role Product Ownera a product backlogu
 • řízení vzájemných závislostí
 • Scrum of Scrums
 • Nexus
 • SAFe

5. Implementace Scrumu

 • agilní praktiky - eXtreme Programming, continuous delivery
 • vysvětlení principu ADAPT
 • možnosti postupu implementace Scrumu
 • možnosti pro postupné rozšiřování Scrumu
 • typické překážky a jak se s nimi vypořádat

6. Typy agilních smluv, nastavení prostředí

 • nastavení agilních smluv
 • nastavení prostředí organizace pro úspěšnou implementaci Scrumu

 

Zkoušky EXIN Agile Scrum Master a Product Owner

EXIN je renomovaný mezinárodní zkušební institut s centrálou v Nizozemsku a více než 30-letou tradicí. Mj. vykonává certifikační zkoušky Agile Scrum. Naše společnost je EXINem akreditovaná tréninková a zkušební organizace.

Zkoušky EXIN Agile Scrum jsou součástí kvalifikačního programu EXIN vyvinutého ve spolupráci s odborníky z praxe v souladu s e-Competence Framework (e-CF), oficiálním společným evropským rámcem pro ICT odborníky podporovaným Evropskou komisí.

Zkoušku EXIN Agile Scrum Master (ASM) i Product Owner (ASPO) můžete skládat bez nutnosti předtím složit zkoušku Foundation. Jedinou podmínkou připuštění ke zkoušce je předešlé absolvování EXINem akreditovaného kurzu ASM/ ASPO nebo kombinovaného kurzu ASM + ASPO. EXIN nicméně kandidátům důrazně doporučuje znát terminologii Scrum na úrovni odpovídající Agile Scrum Foundation.

Zkouška Agile Scrum Master a materiály EXIN k ní jsou dostupné dle Vašeho výběru v angličtině a češtině (odbornou korekturu české verze zkoušky vykonali naši trenéři). Zkoušky Product Owner a Product Owner Bridge (ASPOB) jsou dostupné v angličtině. Zkouška ASPOB je určena výlučně pro kandidáty, kteří již složili certifikační zkoušku EXIN ASM. Jedná se o rozdílovou zkoušku medzi certifikacemi ASM a ASPO.

Zkoušku doporučujeme absolvovat s mírným časovým odstupem po kurzu, který je potřeba využít na samostudium přípravné příručky EXIN a doporučené literatury.

Doporučená literatura pro obě zkoušky:

 1. Ken Schwaber a Jeff Sutherland: The Scrum Guide
 2. Mike Cohn: Succeeding with Agile: Software Development using Scrum
 3. Measey, Peter: Agile and ITIL and how they integrate

Doporučená literatura pro zkoušku ASM:

4. Mike Cohn: Agile Estimating and Planning
5. Ken Schwaber: Agile Project Management with Scrum

Doporučená literatura pro zkoušku ASPO:

6. Roman Pichler: Agile Product Management with Scrum
7. Mark Schwartz: The Art of Business Value
8. Ken Schwaber: Nexus Guide

Publikace č. 1, 3 a 8 jsou volně dostupné pod výše uvedenými linkami. Ty ostatní si je možné zakoupit na internetu, doporučujeme přes výše uvedené linky (Amazon).

Zkoušky Agile Scrum jsou closed book. Zkoušky ASM i ASPO obsahují 40 otázek v multiple choice formátu. Pro jejich složení je nutné získat alespoň 65% bodů, tedy 26/40. Na test máte 90 minut + 30 minut navíc pro kandidáty, kteří ho píší v cizím jazyku. Zkouška ASPOB je kratší. Certifikát EXIN Agile Scrum Master i Product Owner má doživotní platnost.

Předkurzová příprava

Účastníci kurzu Agile Scrum Master + Product Owner obdrží:

 • předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • plnobarevný účastnický manuál v češtině nebo angličtině
 • elektronickou verzi oficiální "bible Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda, "otců" Scrumu v češtině, angličtině nebo slovenštině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu objednání
 • psací potřeby, praktickou tašku na studijní materiály, obědy a občerstvení během kurzu
 • certifikát o absolvování využitelný např. pro získání PDU
 • oficiální přípravnou příručku na zkoušku od EXIN v češtině (ASM) nebo angličtině (ASM, ASPO i ASPOB)
 • oficiální cvičný test EXIN v češtině (ASM) nebo angličtině (ASM, ASPO i ASPOB).

Od účastníků kurzu se kvůli kvalitní přípravě očekává, že kromě samotného školení věnují ještě před ním cca 3 hodiny přípravě dle našich instrukcí. Dále je nutné počítat s časem po kurzu na studium doporučené literatury.

Doporučená příprava před kurzem:

 • výrazně ulehčuje pochopení učiva na samotném školení
 • zkracuje čas potřebný na samotné prezenční školení, díky čemu budete v práci "chybět" kratší dobu 
 • umožňuje Vám využít naši záruku kvality.

Výše uvedené materiály a pokyny potřebné na přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu. Zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Místo konání kurzů

Veřejné kurzy pořádáme v kvalitních moderních prostorách v Praze, Bratislavě a příležitostně také v dalších městech. Jejich termíny najdete v kalendáři kurzů.

Bližší informace o místě konání našich veřejných kurzů i certifikačních zkoušek najdete na podstránce Školící prostory

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich veřejných kurzů Agile Scrum Master + Product Owner je 17.800 Kč/ os. + zkouška EXIN ASM nebo ASPO 4.600 Kč/ os. a pokus. Pokud máte zájem o absolvování obou zkoušek, můžete využíte cenově zvýhodněný balíček zkoušek ASM + ASPOB za 6.900 Kč.

V ceně jsou všechny potřebné školící materiály, občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení po dobu kurzu.

Speciální nabídka

Pokud si u nás současně objednáte naše kurzy Agile Scrum Foundation a Master + Product Owner, platí zvýhodněná "balíková" cena 24.490 Kč/ os. + 4.600 Kč zkouška EXIN ASM/ ASPO (nebo 6.900 Kč balíček zkoušek ASM a ASPOB). V této ceně jsou:

 • kompletní kurzy Agile Scrum Foundation a Master + Product Owner ve výše uvedeném rozsahu
 • oficiální přípravná příručka na zkoušku EXIN
 • oficiální cvičný test EXIN
 • certifikační zkouška EXIN ASM/ ASPO (nebo při využití balíčku ASM + ASPOB).

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Ceny zkoušek zahrnují 1 pokus. Platí naše obchodní podmínky.

Možné slevy

V případě zájmu o kurz pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce apod. nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení Agile Scrum nejsou levné a mnozí potenciální zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem zapomenu něco z naučeného"?

Proto jako první v České republice poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz Agile Scrum POTIFOB, dodržíte všechny naše pokyny včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se na celém kurzu a přesto certifikační zkoušku nesložíte nebo si jednoduše budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Hradíte pouze opakovanou zkoušku (pokud ji budete absolvovat), nový soubor školících materiálů (pokud jej požadujete), obědy a občerstvení během kurzu.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku obsahem i rozsahem srovnatelného kurzu Agile Scrum Master + Product Owner realizovaného v České republice vedeného srovnatelně zkušeným akreditovaným trenérem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval kurz Agile Scrum, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Jak objednat?

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Pak nás prosím kontaktujte:

Monika Ondeková, ředitelka pro prodej, , tel. +420 605 404 569.